Aihearkisto: Yleinen

UNIRYHMÄ verkossa Uniohjaajille®, Luoville Uniohjaajille® sekä koulutuksen ykkösmoduulin suorittaneille ma 23.9.2024 alkaen

Jatkamme kerran kuukaudessa kokoontuvan kokemuksellisen verkkouniryhmän järjestämistä. Ryhmä on kohdistettu Uniohjaajille®, Luoville Uniohjaajille® sekä Luova Uniohjaaja® –koulutuksen omaunimoduulin suorittaneille.

 Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa maanantai-iltaisin klo 17.30-19.30. Illat ovat 23.9., 7.10., 28.10., 18.11. ja 9.12. 

Ryhmän hinta on 175€ + alv. Viimeinen, sitova ilmoittautumispäivä on pe 13.9.

Ilmoittautumiset: kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi tai anne.lindholm-kärki@kolumbus.fi

 

MITÄ ON INTUITIIVINEN UNITYÖSKENTELY? -infotilaisuus verkossa ti 21.5.

Tule kuulemaan syksyllä alkavasta Luova Uniohjaaja® -koulutuksesta, tapaamaan kouluttajia ja kysymään mieltä askarruttavat kysymyksesi. Teemme illan aikana myös pienen kokemuksellisen unityöskentelyn.

Tapaamme zoomissa tiistaina 21.5. klo 17.30-19. Tapahtuma on maksuton.

Ilmoittautumiset viimeistään pe 17.5. joko Anne Lindholm-Kärjelle: anne-lindholm-karki@kolumbus.fi tai Kirsi Virkkuselle: kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi.

”Luova Uniohjaaja® -koulutus merkitsi minulle sukellusta syvään yhteyteen sisäisen tiedonlähteeni kanssa. En ole ollut missään koulutuksessa niin kotona kuin tässä. Oli ihanaa hiljentyä kuuntelemaan unien viestejä yhdessä ryhmän kanssa. Yhteyteni intuitioon vahvistui ja sain runsaasti eväitä unityöskentelyyn ja ohjaajuuteen. Löysin sisältäni aarteita, joista en ollut tietoinen ennen tätä matkaa. Lisäksi koulutus toi elämääni myös ihania uusia ystäviä. Koulutuksen fasilitoijat, Anne ja Kirsi, ovat aidosti viisaita naisia, joiden läsnäolossa on tilaa jokaisen yksilön luovuudelle. Suosittelen tätä matkaa lämpimästi sinulle, joka kuulet unien kutsun ja tahdot luoda elämää sisältäsi käsin.”  (Nina Nousiainen, www.ninanature.com)

 

ELÄMÄN VUODENAJAT -viikonloppu SnellmanEDUssa Kuopiossa 12.-13.10.2024

Elämän luonne on syklinen, elämämme on jatkuvassa liikkeessä. Luonnolla on oma vuodenaikojen kiertokulkunsa. Teemme myös sisäisesti siirtymiä vuodenajasta toiseen. Sisällämme voi olla erilaisia syklejä elämämme eri puolille riippumatta siitä, mitä vuodenaikaa luonto elää. Jätämme jotain taaksemme ja avaudumme kohti uutta. Tunnistamme, kuinka jokin hiipuu ja jokin taas odottaa syntymistään.

Tällä viikonloppukurssilla herkistymme kuulemaan oman elämämme liikettä ja elämäkerrallista historiaamme luovin elämäkerrallisen kirjoittamisen keinoin ja teemme sisäisiä vuodenaikojamme näkyviksi helpoin taideterapeuttisin menetelmin. Saat näkökulmia oman elämäsi rakennusaineksiin ja voimavaroihin sekä tilaa kuunnella tarpeitasi ja toiveitasi. Viipyilemme syntyneiden tekstien, kuvien ja kokemusten äärellä kiireettä, annamme luovuuden kannatella ja oivalluttaa.

Mitään ei tarvitse osata, tekstejä tai taidetöitä ei arvioida tai arvostella eikä tavoitteena ole taiteellinen harjaantuneisuus. Luovat menetelmät avaavat tietä itsen syvempään kuuntelemiseen ja kuljettavat avariin mielenmaisemiin.

Elämän vuodenajat -viikonloppu järjestetään Kuopiossa la-su 12.-13.10., molempina päivinä klo 10-17. Tarkemmat tiedot SnellmanEDUn sivuilta:  https://snellmanedu.fi/tuote/elaman-vuodenajat-elamankerrallista-kirjoittamista-ja-taideterapeuttista-tyoskentelya/

 

KIRJALLISUUSTERAPIA HENKILÖKOHTAISEN JA OMAN AMMATILLISEN KASVUN MENETELMÄNÄ (15 op) Helsingin seudun kesäyliopistossa 23.8.2024 alkaen

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä -koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, jotka toteutetaan Helsingissä perjantaisin klo 10–17 ja lauantaisin klo 9–16. Jaksot sisältävät luentoja ja menetelmällisiä harjoituksia koulutuspäivien teemoihin liittyen. Koulutukseen liittyy myös itsenäistä työskentelyä: kaksi pohtivaa artikkelireflektiota ja loppuessee. Keskeinen työväline on oman kasvun seurantakirja.

Koulutus on ensimmäinen osa Suomen kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kolmiosaista koulutuspolkua.

Lue lisää koulutuksesta: https://hsky.fi/kurssit/terveys-ja-sosiaaliala/mieli-ja-psykologia/kirjallisuusterapia-henkilokohtaisen-ja-oman-ammatillisen-kasvun-menetelmana-15-op-2/

 

Uudistunut LUOVA UNIOHJAAJA® -koulutus käynnistyy 14.9.2024 lähi- ja verkkokoulutuksen yhdistelmänä

Luova Uniohjaaja® -koulutus on sielukas matka uniin ja elämän mysteeriin. 

Uni tuntee meidät, se puhuu aina totta. Uni, kuten kaikki suuret mystikot, puhuu symbolein ja metaforin. Viisaan kieltä ei välttämättä ymmärrä järkeillen, vaan sille intuitiivisesti avautuen ja antautuen, sen äärellä viipyillen. Unet ilmaisevat meille asioita, joita päiväminä ei vielä tiedä tai ymmärrä, tai jotka se ohittaa. Ohittamalla unen viestin ohittaa oleellisen puolen itsestään. Unen syvin tehtävä on auttaa meitä kasvamaan omaksi, todeksi itseksemme.

Koulutuksessa heittäydymme prosessiin unen mysteeriä kunnioittaen. Kyse on antautumisesta unen syvyydelle ja laajuudelle ilman tietämisen ja ymmärtämisen pakkoa. Meditaatio ja yhteys intuitioon ovat luovan unityöskentelyn kivijalka. Ne luovat sisällemme tilaa nähdä mielen määritelmien tuolle puolen. Opimme luottamaan sisäiseen tietoomme.

Koulutuksen ensimmäinen kolmannes keskittyy ohjatusti luovaan ja intuitiiviseen omien unien kanssa työskentelyyn. Työskentelemme kokemuksellisesti ja monitaiteisesti käyttäen unitietoisuuskirjoittamista, symboleja, kuvia, mielikuvia, kuvan tekemistä ja liikettä. Ne johdattavat kohti syviä ja avaria tietoisuuden tasoja. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta luovista menetelmistä. Luovia tuotoksia ei myöskään arvioida tai arvostella, niiden tehtävänä on toimia väylänä salattuun meissä.

Opit koulutuksessa ohjaamaan sekä luovia uniryhmiä että tekemään yksilöuniohjauksia. Luovaa uniohjausta harjoitellaan sekä koulutusryhmässä että omalla ajalla omien asiakkaiden kanssa (1 ryhmä ja 3 yksilöohjausta). Jokainen saa ryhmätyönohjausta harjoitteluunsa. Kannustamme ja tuemme jokaista löytämään oman ominaislaatunsa uniohjaajana.

Tutustumme koulutuksessa myös arkkityyppityöskentelyyn ja tutkimme arkkityyppejä unissa. Ymmärrys arkkityypeistä syventää itsetuntemusta ja avaa laajemman näkökulman uniimme ja niiden kantamaan tietoon.

Annamme välitehtäviä ja kirjallisuutta luettavaksi. Lisäksi jokainen pitää oppimispäiväkirjaa, jonka pohjalta tehdään omaan uniohjaajaksi kasvamiseen liittyvä kirjallinen lopputyö.

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkkotapaamisten yhdistelmänä seuraavasti:

2024

 • la-su 14.-15.9. lähi                           Matkaanlähtö – omat unet ja intuitio
 • la-su 28.-29.9. verkko                   Tutustuminen arkkityyppeihin ja ohjattua luovaa ja intuitiivista omaunityöskentelyä
 • la-su 19.-20.10. lähi                         Arkkityyppi- ja omaunityöskentelyä luovin ja intuitiivisin menetelmin
 • ti 5.11. verkkoilta                             Omaunityöskentely – ”mitä kuuluu omille unille?”
 • la-su 16.-17.11. verkko                     Yksilöuniohjausharjoittelut koulutusryhmässä käynnistyvät
 • la-su 30.11.-1.12. lähi                       Yksilöuniohjausharj. koulutusryhmässä jatkuvat, ryhmäohjauksiin valmistautuminen
 • la-su 14.-15.12. lähi                          Ryhmäohjausharjoittelut koulutusryhmässä käynnistyvät

2025

 • la-su 11.-12.1. lähi                           Ryhmäohjausharjoittelut koulutusryhmässä jatkuvat
 • ti 21.1. verkkoilta                           Käynnistyvien asiakasharjoittelujen tuki
 • ti 11.2. verkkoilta                          Työnohjausta asiakasharjoitteluihin
 • ti 25.2. verkkoilta                        Työnohjausta asiakasharjoitteluihin
 • pe-ilta-la 14.-15.3. verkko            Unikirjareflektiot ja selkounet (vieraileva luennoitsija)
 • ti 25.3. verkkoilta                        Työnohjausta asiakasharjoitteluihin
 • ti 8.4. verkkoilta                          Työnohjausta asiakasharjoitteluihin
 • la-su 26.-27.4. lähi                       Koulutuksen päätös – ”kun jokin päättyy, jokin alkaa”

Koulutuksen hinta:

 • early-bird -hinta 2500€ (+ alv), kun ilmoittaudut ennen 29.4.2024.
 • hinta 30.4.2024 alkaen on 2700€ (+ alv)

Koulutuksen voi halutessaan maksaa yhdessä, kahdessa tai kuukausierissä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 25.6.2024

Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin ilman lääkärintodistusta, peritään puolet koulutusmaksusta. Jos koulutukseen jättää tulematta, eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

Kouluttajat:

Anne Lindholm-Kärki, www.annelindholm-karki.fi, anne.lindholm-karki@kolumbus.fi, p. 040 707 8157

Kirsi Virkkunen, www.fenixinspiration.fi, kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi, p. 040 704 3655

 

UNIRYHMÄ uniensa rakastajille verkossa käynnistyi 15.1.2024

Jatkamme Anne Lindholm-Kärjen kanssa kerran kuukaudessa kokoontuvan kokemuksellisen verkkouniryhmän järjestämistä. Ryhmä on kohdistettu Uniohjaajille®, Luoville Uniohjaajille® sekä Luova Uniohjaaja® -koulutuksen omaunimoduulin suorittaneille.

 Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa maanantai-iltaisin klo 17.30-19.30. Illat ovat 15.1., 12.2., 11.3., 8.4. ja 13.5.

 Ryhmän hinta on 175€ + alv 24%.

Viimeinen, sitova ilmoittautumispäivä on pe 29.12.

 Pidä unityöskentelysi aktiivisena ja vastaanota uniesi sinulle tarjoamat lahjat.

 

LUO YHTEYS SISÄISEEN TIETOOSI KIRJOITTAEN – intuitiivisen tietoisuuskirjoittamisen verkkoryhmä käynnistyi 22.1.2024

Intuitiivinen tietoisuuskirjoittaminen on pysähtymistä, hiljentymistä, katseen kääntämistä sisäänpäin ja kirjoittamista kohti omaa syvää totuutta. Parhaimmillaan tietoisuuskirjoittamisen prosessi etenee kuin spiraali kairaten itsestäänselvyyksien pintakerrosten läpi tuntemattoman äärelle.

Tietoisuuskirjoittaminen harjoittaa intuitiota ja herkistää kuulemaan sisäistä tietoa. Kuljemme meditaation avulla kohti sisimpämme hiljaisuutta kuuntelemaan intuitiotamme kirjoittaen.

Intuitiivinen tietoisuuskirjoittaminen on antautumisen taidetta – antautumista hiljaisuudelle, antautumista omalle syvyydelle. Teemme matkaa päästä sydämeen, älystä viisauteen, tekemisestä olemiseen. Illat ovat retriitinomaisia, jokainen kirjoittaa itsekseen ja itselleen, kuitenkin ryhmän kollektiivisesta voimasta ammentaen.

Ryhmä kokoontuu kuudesti, maanantai-iltaisin klo 17.30-19.00 verkossa, zoom-työkalua hyödyntäen. Illat ovat 22.1., 29.1., 5.2., 19.2., 26.2. ja 4.3.

Ryhmän hinta on 150€ + alv 24%.

Ryhmä ei sovi akuutissa kriisissä olevalle, eikä korvaa terapeuttista tukea. Jokaisen osallistujan on hyvä itse arvioida oma psyykkinen tilanteensa ja voimavaransa osallistua tähän ryhmään, joka painottuu yksin hiljaisuudessa kirjoittamiseen.

Viimeinen, sitova ilmoittautumispäivä on pe 12.1.2024. Kyselyt ja ilmoittautumiset osoitteeseen: kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi

Ohjaamme ryhmää yhdessä Anne Lindholm-Kärjen kanssa (www.annelindholm-karki.fi)

 

SISÄISET PUUTARHAT – taide porttina voimavaroihin -koulutus jälleen Tampereella 25.1.2025 alkaen

SISÄISET PUUTARHAT – taide porttina voimavaroihin – koulutus  jo toisen kerran Tampereen kesäyliopistossa.

Aika, jossa elämme, vaatii meiltä jatkuvaa valppautta, nopeaa reagointia ja mukautumista alati vaihtuviin olosuhteisiin. Kuvitelma siitä, että vastaus arjen ongelmiin löytyy pelkkää rationaalista ajattelua hyödyntäen, on harha.

Taidelähtöinen työskentely murtaa arjen automaattiohjauksen. Taide avaa odottamattomia näkökulmia, jolloin uudet mahdollisuudet saavat tilaa näyttäytyä. Taide antaa hengähdystauon ajattelun itseään toistavasta kehästä ja mahdollisuuden laskeutua läsnäolevaan tekemisen virtaan. Parhaimmillaan syntyy taianomainen tila, jossa tekemisestä tulee olemista ja portti luovaan ei-tietämisen tilaan avautuu.

Koulutuksessa käsitellään taiteen avulla tunne- ja itsesäätelytaitoja. Kun löytyy yhteys omiin voimavaroihin sekä keinoja niiden vahvistamiseen, kyky tukea myös toisia samoissa haasteissa vahvistuu. Syvenevä itseymmärrys tukee ja selkeyttää vuorovaikutustilanteita. Taiteen keinoin on mahdollista löytää kieli ja merkitys myös sellaisille kokemuksille, joita sanat eivät tavoita. Omat asenteet ja uskomukset voivat näyttäytyä taiteen äärellä. Tulemalla niistä tietoiseksi mahdollistuvat terveemmät toimintamallit ja tietoisemmat valinnat niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työssä.

Voiko arki olla hengittävää?

Tällä taideterapiakurssilla luodaan tietoisesti tilaa pysähtyä käsillä olevaan hetkeen, omassa sisäisessä puutarhassa. Taide herättelee henkiin arjen pyörityksessä nuutuneita puoliamme. Kun uskallamme herkistyä itsellemme, voimme laskeutua taiteen kannateltavaksi ja kokea luovuuden kokonaisvaltaisen voiman. Tässä 5 päivän prosessimaisesti syventyvässä koulutuksessa saat kokemuksellisia eväitä, joita voit soveltaa sekä henkilökohtaisesti että työssäsi. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta taidemenetelmistä, uteliaisuus riittää ja jokainen osaa. Taideterapia on monitaiteista. Yhdistämme kuvantekemistä, hengitystä ja liikettä, ääntä, kirjoittamista, mielikuvia ja symbolityöskentelyä. Opitun soveltaminen käytäntöön kulkee aina kokemuksen kautta.

Kurssin käytyäsi:

– ymmärrät itsen äärelle pysähtymisen ja rauhoittumisen merkityksen hyvinvoinnille

– sinulla on keinoja laskeutua läsnäolon tilaan taiteen äärellä

– harjaannut sekä tunnistamaan että ilmaisemaan tunteitasi taiteen keinoin

– tunnistat taidemenetelmien voiman itseymmärryksen lisäämisessä ja uusien näkökulmien avaamisessa

– tunnistat taidemenetelmien tarjoaman muutosvoiman

– tunnistat luovan leikin ja voit avautua sille

Koulutus toteutetaan Tampereella yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa. Koulutuspäivät ovat seuraavat lauantait klo 10-16:

25.1. | 15.2. | 8.3.| 29.3. | 12.4.2025

Ilmoittautumiset suoraan kesäyliopistolle.

Lisätietoja: https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/9593/sisaiset-puutarhat-taide-porttina-voimavaroihin/

LUOVA UNIOHJAAJA® -koulutuksen ammatillinen moduuli käynnistyi 16.9.2023

Intuitiomme on ohjannut meidät uudistamaan Luova Uniohjaaja® -koulutuksen.

Jatkossa omaunimoduuli ja ammatillinen moduuli yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Järjestämme syyskuusta 2023 alkaen viimeistä kertaa erillisen ammatillisen moduulin, joka antaa ensimmäisen moduulin hyväksytysti suorittaneille Luova Uniohjaaja® –pätevyyden ja oikeuden nimikkeen käyttöön.

Toisen moduulin koulutuspäivät:

 • la-su 16.-17.9.2023 (lähi) – matkaanlähtö ja perusteiden kertaus, ohjattua unityöskentelyä
 • pe-ilta 13.10. ja la-su 14.-15.10. (verkko) – ohjattua unityöskentelyä, yksilöuniharjoittelut alkavat
 • la-su 4.-5.11. (lähi) – arkkityyppityöskentelyä
 • pe-ilta 17.11. ja la 18.11. (verkko) – haasteelliset tilanteet uniohjauksessa, verkossa ohjaaminen, yksilöuniharjoittelut jatkuvat
 • la-su 9.-10.12. (lähi) – ryhmänohjausharjoittelut (”etsin omaa luontoani uniohjaajana”)
 • ke-ilta 10.1.2024 (verkko) – kysymyksiä ja näkökulmia ennen asiakasharjoittelujen aloittamista
 • la-su 17.-18.2. (verkko) – työnohjausta asiakasharjoitteluihin, selkouniluento (Olli Erjanti)
 • la 9.3. (verkko) – työnohjausta asiakasharjoitteluihin
 • la-su 23.-24.3. (lähi) – liikkeellinen unityöskentely (Sari Marin), ”kun jokin päättyy, jokin alkaa”

Toisen moduulin hinta on 2150 € + alv 24%.

Kouluttajat:

Anne Lindholm-Kärki, www.annelindholm-karki.fi, p. 040 707 8157

Kirsi Virkkunen, www.fenixinspiration.fi, p. 040 704 3655

Lisäksi:

 • selkouniluennon tulee pitämään FM Olli Erjanti
 • liikkeeseen keskittyvän unipäivän tulee ohjaamaan Sari Marin, Luova Uniohjaaja®, tanssi-liiketerapeutti, luontoterapeutti, sosionomi (AMK). (https://www.sarimarintanssi-liiketerapeutti.com)

Mikäli et pysty osallistumaan tähän ammatilliseen moduuliin, mutta olet suorittanut omaunimoduulin ja haluat valmistua Luovaksi Uniohjaajaksi®, teemme sinulle sovelletun ratkaisun ammatillisen osuuden suorittamiseen osana uutta yhdistelmäkoulutusta.