Luova uniohjaus

Unet ovat ihmisyyden syvintä ainesta, luonto ja sielukkuus meissä.

Unien tärkein tehtävä on ohjata meitä kohti autenttista itseä, toteutumaan ainutkertaisina, intuitiivisina ja luovina yksilöinä osana kokonaisuutta. Uni on ajaton ja rajaton, unessa uimme elämän alkumeressä.

Unityöskentely on paluuta alkuperäiseen, luonnolliseen yhteyteen. Meditaatio ja yhteys intuitioon ovat luovan unityöskentelyn kivijalka. Meditaatio synnyttää sisällemme tilaa ja vie meidät hiljaisuuteen. Se mahdollistaa yhteyden intuitioon, kaiken takana olevaan sisäiseen tietoon, laajempaan tietoisuuteen. Uni on meissä oleva tieto.

Uniohjaaja auttaa ohjattavaansa saamaan yhteyden unen symboliikkaan ja unen merkitykseen hänen tämänhetkisessä elämässään. Uniohjaaja ei koskaan tulkitse unia, unennäkijä on aina unensa ainoa asiantuntija. Uniohjaaja kulkee rinnalla rohkaisten ohjattavaansa päästämään irti järjellä analysoimisesta ja antautumaan ei-tietämisen tilaan, jolloin voi ymmärtää tuoreemmin ja laajemmin unen merkitystä. Hän auttaa unennäkijää löytämään oman sisäisen tietonsa tarjoten luovia ja intuitiivisia työskentelytapoja, joita voivat olla esimerkiksi unitietoisuuskirjoittaminen, symbolit, kuvat, mielikuvat, kuvan tekeminen tai liike. Ne johdattavat kohti syviä ja avaria tietoisuuden tasoja. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta luovista menetelmistä eikä luovia tuotoksia arvioida tai arvostella, niiden tehtävänä on avata näkymiä salattuun meissä.

Uniohjaus on luottamuksellista, uniohjaajalla on vaitiolovelvollisuus. Uniohjaaja ei voi taata, että ymmärrät unesi viestin uniohjauksen jälkeen. Kaikelle on aikansa ja joskus unen viestin ymmärtäminen vaatii lisää aikaa ja kypsyttelyä. Joskus vasta jälkikäteen ymmärtää, mille portille uniohjaus on johdattanut. Lisäksi on monenlaista ymmärtämistä älyllisen ja sanoitetun lisäksi: kypsyvää, sanatonta, kehollista.

Teen yksilöuniohjausta ja järjestän luovia uniryhmiä. 

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule uniohjaukseen! Alkavat ryhmät ja koulutuksen tiedot löytyvät Ajankohtaista-sivulta. Halutessasi lisätietoa Luova Uniohjaaja® -koulutuksesta kannattaa aloittaa koulutuksesta kertovalta Luova Uniohjaaja® -koulutus -sivulta. 

TÄLTÄ LISTALTA LÖYDÄT TÄLLÄ HETKELLÄ UNIOHJAUSTA TARJOAVIA Uniohjaajia® ja Luovia Uniohjaajia® ympäri Suomen:

Uniohjaajat ja Luovat Uniohjaajat