Avainsana-arkisto: taideterapia

ELÄMÄN VUODENAJAT -viikonloppu SnellmanEDUssa Kuopiossa 12.-13.10.2024

Elämän luonne on syklinen, elämämme on jatkuvassa liikkeessä. Luonnolla on oma vuodenaikojen kiertokulkunsa. Teemme myös sisäisesti siirtymiä vuodenajasta toiseen. Sisällämme voi olla erilaisia syklejä elämämme eri puolille riippumatta siitä, mitä vuodenaikaa luonto elää. Jätämme jotain taaksemme ja avaudumme kohti uutta. Tunnistamme, kuinka jokin hiipuu ja jokin taas odottaa syntymistään.

Tällä viikonloppukurssilla herkistymme kuulemaan oman elämämme liikettä ja elämäkerrallista historiaamme luovin elämäkerrallisen kirjoittamisen keinoin ja teemme sisäisiä vuodenaikojamme näkyviksi helpoin taideterapeuttisin menetelmin. Saat näkökulmia oman elämäsi rakennusaineksiin ja voimavaroihin sekä tilaa kuunnella tarpeitasi ja toiveitasi. Viipyilemme syntyneiden tekstien, kuvien ja kokemusten äärellä kiireettä, annamme luovuuden kannatella ja oivalluttaa.

Mitään ei tarvitse osata, tekstejä tai taidetöitä ei arvioida tai arvostella eikä tavoitteena ole taiteellinen harjaantuneisuus. Luovat menetelmät avaavat tietä itsen syvempään kuuntelemiseen ja kuljettavat avariin mielenmaisemiin.

Elämän vuodenajat -viikonloppu järjestetään Kuopiossa la-su 12.-13.10., molempina päivinä klo 10-17. Tarkemmat tiedot SnellmanEDUn sivuilta:  https://snellmanedu.fi/tuote/elaman-vuodenajat-elamankerrallista-kirjoittamista-ja-taideterapeuttista-tyoskentelya/

 

SISÄISET PUUTARHAT – taide porttina voimavaroihin -koulutus jälleen Tampereella 25.1.2025 alkaen

SISÄISET PUUTARHAT – taide porttina voimavaroihin – koulutus  jo toisen kerran Tampereen kesäyliopistossa.

Aika, jossa elämme, vaatii meiltä jatkuvaa valppautta, nopeaa reagointia ja mukautumista alati vaihtuviin olosuhteisiin. Kuvitelma siitä, että vastaus arjen ongelmiin löytyy pelkkää rationaalista ajattelua hyödyntäen, on harha.

Taidelähtöinen työskentely murtaa arjen automaattiohjauksen. Taide avaa odottamattomia näkökulmia, jolloin uudet mahdollisuudet saavat tilaa näyttäytyä. Taide antaa hengähdystauon ajattelun itseään toistavasta kehästä ja mahdollisuuden laskeutua läsnäolevaan tekemisen virtaan. Parhaimmillaan syntyy taianomainen tila, jossa tekemisestä tulee olemista ja portti luovaan ei-tietämisen tilaan avautuu.

Koulutuksessa käsitellään taiteen avulla tunne- ja itsesäätelytaitoja. Kun löytyy yhteys omiin voimavaroihin sekä keinoja niiden vahvistamiseen, kyky tukea myös toisia samoissa haasteissa vahvistuu. Syvenevä itseymmärrys tukee ja selkeyttää vuorovaikutustilanteita. Taiteen keinoin on mahdollista löytää kieli ja merkitys myös sellaisille kokemuksille, joita sanat eivät tavoita. Omat asenteet ja uskomukset voivat näyttäytyä taiteen äärellä. Tulemalla niistä tietoiseksi mahdollistuvat terveemmät toimintamallit ja tietoisemmat valinnat niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työssä.

Voiko arki olla hengittävää?

Tällä taideterapiakurssilla luodaan tietoisesti tilaa pysähtyä käsillä olevaan hetkeen, omassa sisäisessä puutarhassa. Taide herättelee henkiin arjen pyörityksessä nuutuneita puoliamme. Kun uskallamme herkistyä itsellemme, voimme laskeutua taiteen kannateltavaksi ja kokea luovuuden kokonaisvaltaisen voiman. Tässä 5 päivän prosessimaisesti syventyvässä koulutuksessa saat kokemuksellisia eväitä, joita voit soveltaa sekä henkilökohtaisesti että työssäsi. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta taidemenetelmistä, uteliaisuus riittää ja jokainen osaa. Taideterapia on monitaiteista. Yhdistämme kuvantekemistä, hengitystä ja liikettä, ääntä, kirjoittamista, mielikuvia ja symbolityöskentelyä. Opitun soveltaminen käytäntöön kulkee aina kokemuksen kautta.

Kurssin käytyäsi:

– ymmärrät itsen äärelle pysähtymisen ja rauhoittumisen merkityksen hyvinvoinnille

– sinulla on keinoja laskeutua läsnäolon tilaan taiteen äärellä

– harjaannut sekä tunnistamaan että ilmaisemaan tunteitasi taiteen keinoin

– tunnistat taidemenetelmien voiman itseymmärryksen lisäämisessä ja uusien näkökulmien avaamisessa

– tunnistat taidemenetelmien tarjoaman muutosvoiman

– tunnistat luovan leikin ja voit avautua sille

Koulutus toteutetaan Tampereella yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa. Koulutuspäivät ovat seuraavat lauantait klo 10-16:

25.1. | 15.2. | 8.3.| 29.3. | 12.4.2025

Ilmoittautumiset suoraan kesäyliopistolle.

Lisätietoja: https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/9593/sisaiset-puutarhat-taide-porttina-voimavaroihin/