Työnohjaus

Työnohjauksessa tarkastellaan ja jäsennetään työhön ja sen tekemiseen, työyhteisöön ja sen vuorovaikutukseen sekä työhön liittyviin kokemuksiin ja työn herättämiin tunteisiin liittyviä kysymyksiä.

TAIDEPERUSTAINEN TYÖNOHJAUS

Työnohjauksessa tutkitaan työtä eri suunnista: työn käytäntöjä, rooleja työssä, suhdetta työhön sekä onnistumisia ja niiden esteitä. Työnohjauksessa pysähdytään myös työn synnyttämien tunteiden ja kokemusten sekä vuorovaikutussuhteiden äärelle.

Työnohjaus avaa uusia näkökulmia työhön. Parhaimmillaan se oivalluttaa sekä vapauttaa voimavaroja ja luovuutta työhön. Työnohjaus onkin edullinen tapa pitää yllä ja vahvistaa työhyvinvointia. Säännöllinen, pitkäkestoinen työnohjaus mahdollistaa syvät, yhteiset prosessit työn ja vuorovaikutussuhteiden kehittämiseksi. Työnohjaus on aina oppimisprosessi.

Työnohjaukseni rakentuu ihmiskäsitykselle, jossa voimavarat, osaaminen, näkemykset ja ratkaisut haasteisiin löytyvät ohjattavilta itseltään. Tehtäväni työnohjaajana on auttaa uusien näkymien avaamisessa ja uudenlaisen ajattelun synnyttämisessä. Ulkopuolisena kysyn ne ”tyhmät kysymykset” ja tarjoan työvälineitä kulkemiseen kohti yhdessä määriteltyjä tavoitteita.

Käytän työnohjauksessani taideperustaisia menetelmiä. Uskon intuition, luovuuden ja kehollisen viisauden voimaan. Meissä kaikissa on paljon enemmän kuin ajatuksemme, ne usein itseään toistavat, vanhat tutut. Asioiden uudesta kulmasta näkemiseksi tarvitaan IMG_1143_2usein jotain toiminnallista, pelkkä puhe ei aina riitä. Työnohjauksessani voimme dialogin ohella kirjoittaa, käyttää kuvia ja symboliesineitä, tehdä mielikuvaharjoituksia, piirtää ja maalata tai liikkua. Taideperustaiset menetelmät elvyttävät mielikuvitusta ja ruokkivat luovuutta ja siten avartavat ajattelua, antavat kaivattua etäisyyttä vaikeisiinkin asioihin, avaavat näkymiä uusiin suuntiin ja purkavat lukkiutuneita tilanteita.
Taideperustainen työskentely ei edellytä taiteellista harjaantuneisuutta, eikä se tarkoita vain valmiiden taidetöiden tutkimista. Myös, ja varsinkin, tekemisen prosessin tarkastelu nousee keskiöön. Se nostaa näkyviin toistuvia toimintamalleja, asenteita ja uskomuksia ja siten oivalluttaa ymmärtämään omaa käyttäytymistä ohjaavia mekanismeja ja mahdollistaa muutoksen.

Työnohjaustapaamiset ovat kestoltaan 60-120 min kerrallaan sopimuksen mukaan. Työskentelen myös etätyökaluja hyödyntäen (Zoom, Teams, Skype). Työnohjausta toteutetaan yleensä 3-4 viikon välein, tarvittaessa tiheämminkin.

Tilaa itsellesi taideperustaista työnohjausta, jonne voit tulla pysähtymään ja rauhoittumaan, irrottautumaan rutiineista, tutkimaan työhön liittyviä kysymyksiä etäämmältä luovin menetelmin, hakemaan uutta energiaa, kokemaan tekemisen iloa. Mitään ei tarvitse osata, taidetöitä ei arvioida tai arvostella eikä tavoitteena ole taiteellinen harjaantuneisuus. Taide toimii porttina sisäänpäin ja ikkunana uusiin näkymiin.

Tule oivaltamaan, palautumaan ja uusiutumaan.  

Otan uusia yksilöasiakkaita.

Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen

 Pienikin luova teko auttaa ihmistä luomaan uusia ajatusmalleja ja tarkistamaan vanhojen toimivuutta. -Paolo J. Knill