Avainsana-arkisto: Luova Uniohjaus

Uudistunut LUOVA UNIOHJAAJA® -koulutus käynnistyy 14.9.2024 lähi- ja verkkokoulutuksen yhdistelmänä

Luova Uniohjaaja® -koulutus on sielukas matka uniin ja elämän mysteeriin. 

Uni tuntee meidät, se puhuu aina totta. Uni, kuten kaikki suuret mystikot, puhuu symbolein ja metaforin. Viisaan kieltä ei välttämättä ymmärrä järkeillen, vaan sille intuitiivisesti avautuen ja antautuen, sen äärellä viipyillen. Unet ilmaisevat meille asioita, joita päiväminä ei vielä tiedä tai ymmärrä, tai jotka se ohittaa. Ohittamalla unen viestin ohittaa oleellisen puolen itsestään. Unen syvin tehtävä on auttaa meitä kasvamaan omaksi, todeksi itseksemme.

Koulutuksessa heittäydymme prosessiin unen mysteeriä kunnioittaen. Kyse on antautumisesta unen syvyydelle ja laajuudelle ilman tietämisen ja ymmärtämisen pakkoa. Meditaatio ja yhteys intuitioon ovat luovan unityöskentelyn kivijalka. Ne luovat sisällemme tilaa nähdä mielen määritelmien tuolle puolen. Opimme luottamaan sisäiseen tietoomme.

Koulutuksen ensimmäinen kolmannes keskittyy ohjatusti luovaan ja intuitiiviseen omien unien kanssa työskentelyyn. Työskentelemme kokemuksellisesti ja monitaiteisesti käyttäen unitietoisuuskirjoittamista, symboleja, kuvia, mielikuvia, kuvan tekemistä ja liikettä. Ne johdattavat kohti syviä ja avaria tietoisuuden tasoja. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta luovista menetelmistä. Luovia tuotoksia ei myöskään arvioida tai arvostella, niiden tehtävänä on toimia väylänä salattuun meissä.

Opit koulutuksessa ohjaamaan sekä luovia uniryhmiä että tekemään yksilöuniohjauksia. Luovaa uniohjausta harjoitellaan sekä koulutusryhmässä että omalla ajalla omien asiakkaiden kanssa (1 ryhmä ja 3 yksilöohjausta). Jokainen saa ryhmätyönohjausta harjoitteluunsa. Kannustamme ja tuemme jokaista löytämään oman ominaislaatunsa uniohjaajana.

Tutustumme koulutuksessa myös arkkityyppityöskentelyyn ja tutkimme arkkityyppejä unissa. Ymmärrys arkkityypeistä syventää itsetuntemusta ja avaa laajemman näkökulman uniimme ja niiden kantamaan tietoon.

Annamme välitehtäviä ja kirjallisuutta luettavaksi. Lisäksi jokainen pitää oppimispäiväkirjaa, jonka pohjalta tehdään omaan uniohjaajaksi kasvamiseen liittyvä kirjallinen lopputyö.

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkkotapaamisten yhdistelmänä seuraavasti:

2024

 • la-su 14.-15.9. lähi                           Matkaanlähtö – omat unet ja intuitio
 • la-su 28.-29.9. verkko                   Tutustuminen arkkityyppeihin ja ohjattua luovaa ja intuitiivista omaunityöskentelyä
 • la-su 19.-20.10. lähi                         Arkkityyppi- ja omaunityöskentelyä luovin ja intuitiivisin menetelmin
 • ti 5.11. verkkoilta                             Omaunityöskentely – ”mitä kuuluu omille unille?”
 • la-su 16.-17.11. verkko                     Yksilöuniohjausharjoittelut koulutusryhmässä käynnistyvät
 • la-su 30.11.-1.12. lähi                       Yksilöuniohjausharj. koulutusryhmässä jatkuvat, ryhmäohjauksiin valmistautuminen
 • la-su 14.-15.12. lähi                          Ryhmäohjausharjoittelut koulutusryhmässä käynnistyvät

2025

 • la-su 11.-12.1. lähi                           Ryhmäohjausharjoittelut koulutusryhmässä jatkuvat
 • ti 21.1. verkkoilta                           Käynnistyvien asiakasharjoittelujen tuki
 • ti 11.2. verkkoilta                          Työnohjausta asiakasharjoitteluihin
 • ti 25.2. verkkoilta                        Työnohjausta asiakasharjoitteluihin
 • pe-ilta-la 14.-15.3. verkko            Unikirjareflektiot ja selkounet (vieraileva luennoitsija)
 • ti 25.3. verkkoilta                        Työnohjausta asiakasharjoitteluihin
 • ti 8.4. verkkoilta                          Työnohjausta asiakasharjoitteluihin
 • la-su 26.-27.4. lähi                       Koulutuksen päätös – ”kun jokin päättyy, jokin alkaa”

Koulutuksen hinta:

 • early-bird -hinta 2500€ (+ alv), kun ilmoittaudut ennen 29.4.2024.
 • hinta 30.4.2024 alkaen on 2700€ (+ alv)

Koulutuksen voi halutessaan maksaa yhdessä, kahdessa tai kuukausierissä.

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Viimeinen, sitova ilmoittautumispäivä on 16.8.2024

Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin ilman lääkärintodistusta, peritään puolet koulutusmaksusta. Jos koulutukseen jättää tulematta, eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

Kouluttajat:

Anne Lindholm-Kärki, www.annelindholm-karki.fi, anne.lindholm-karki@kolumbus.fi, p. 040 707 8157

Kirsi Virkkunen, www.fenixinspiration.fi, kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi, p. 040 704 3655