Luova Uniohjaaja® -koulutus

Jokainen on oman unensa asiantuntija, ja jokaisen unisymboliikka on henkilökohtaista. Unien tutkiminen onkin henkilökohtainen pysähtymisen, läsnäolon ja kuuntelemisen korkeakoulu.

Luova Uniohjaaja® -koulutus on sielukas matka uniin ja elämän mysteeriin.

Uni tuntee meidät, se puhuu aina totta. Uni, kuten kaikki suuret mystikot, puhuu symbolein ja metaforin. Viisaan kieltä ei välttämättä ymmärrä järkeillen, vaan sille intuitiivisesti avautuen ja antautuen, sen äärellä viipyillen. Unet ilmaisevat meille asioita, joita päiväminä ei vielä tiedä tai ymmärrä, tai jotka se ohittaa. Ohittamalla unen viestin ohittaa oleellisen puolen itsestään. Unen syvin tehtävä on auttaa meitä kasvamaan omaksi, todeksi itseksemme.

Mystikko minussa ymmärtää uneni.

 Koulutuksessa heittäydymme prosessiin unen mysteeriä kunnioittaen. Kyse on antautumisesta unen syvyydelle ja laajuudelle ilman tietämisen ja ymmärtämisen pakkoa. Meditaatio ja yhteys intuitioon ovat luovan unityöskentelyn kivijalka. Ne luovat sisällemme tilaa nähdä mielen määritelmien tuolle puolen. Opimme luottamaan, että jokin itsessä tietää.

Intuitiomme on ohjannut meidät uudistamaan Luova Uniohjaaja® -koulutuksen.

Omaunimoduuli ja ammatillinen moduuli yhdistyvät jatkossa yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin koulutus antaa suoraan Luova Uniohjaaja® -pätevyyden ja oikeuden käyttää nimikettä.

Koulutuksen ensimmäinen kolmannes keskittyy ohjatusti luovaan ja intuitiiviseen omien unien kanssa työskentelyyn. Työskentelemme kokemuksellisesti ja monitaiteisesti käyttäen unitietoisuuskirjoittamista, symboleja, kuvia, mielikuvia, kuvan tekemistä ja liikettä. Ne johdattavat kohti syviä ja avaria tietoisuuden tasoja. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta luovista menetelmistä. Luovia tuotoksia ei myöskään arvioida tai arvostella, niiden tehtävänä on toimia väylänä salattuun meissä.

Tästä siirrytään liukuvasti kohti ohjaajuuden kysymyksiä ja harjoitteluja. Opit ohjaamaan sekä luovia uniryhmiä että tekemään yksilöuniohjauksia. Uniohjausta harjoitellaan sekä koulutusryhmässä että omalla ajalla omien asiakkaiden kanssa (1 ryhmä ja 3 yksilöohjausta). Jokainen saa ryhmätyönohjausta harjoitteluunsa. Kannustamme ja tuemme jokaista löytämään oman ominaislaatunsa uniohjaajana.

Tutustumme koulutuksessa myös arkkityyppityöskentelyyn ja tutkimme arkkityyppejä unissa. Arkkityypit kuvaavat vaistonvaraisia, kollektiivisia voimia. Ne ovat meille kaikille tuttuja myyteistä, saduista, uskonnosta, taiteesta ja unista. Kaikkialla ja kaikkina aikoina ovat ihmiselämässä toistuneet samantyyppiset kollektiiviset mallit, vaistonvaraiset tiedostumattomassa asuvat voimat, jotka aktivoituessaan avaavat näkymiä elämän mahdollisuuksiin ja kutsuvat esiin toteutumatonta meissä.

Annamme välitehtäviä ja kirjallisuutta luettavaksi. Lisäksi jokainen pitää oppimispäiväkirjaa, jonka pohjalta tehdään omaan uniohjaajaksi kasvamiseen liittyvä kirjallinen lopputyö.

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkkotapaamisten yhdistelmänä.

KOKEMUKSIA KOULUTUKSESTA:

Luova Uniohjaaja® -koulutus on ohjannut minua aidompaan ja syvempään läsnäoloon sekä vahvistanut itsetuntemustani. Kirsin ja Annen luoman koulutuksen aikana sain kattavan paketin unien kanssa työskentelystä ja niiden ohjaamisesta muille. Sopivan intensiivinen koulutus tuki jokaisen oman persoonan mukaista kehitystä ja vahvisti luottamusta omiin, alussa vielä hyvinkin haparoiviin ohjaustaitoihin. Rohkaisevassa ja arvostavassa ilmapiirissä oli turvallista opiskella uniohjaajuutta. Tehtävät haastoivat tutkimaan laajasti ei vain unen symbolikielen ymmärtämistä vaan myös muun muassa arkkityyppejä, meditaatiota ja intuitiota.

 (Susanna Mikkonen, https://susannamikkonenblog.com/)

Luova Uniohjaaja® -koulutus merkitsi minulle sukellusta syvään yhteyteen sisäisen tiedonlähteeni kanssa. En ole ollut missään koulutuksessa niin kotona kuin tässä. Oli ihanaa hiljentyä kuuntelemaan unien viestejä yhdessä ryhmän kanssa. Yhteyteni intuitioon vahvistui ja sain runsaasti eväitä unityöskentelyyn ja ohjaajuuteen. Löysin sisältäni aarteita, joista en ollut tietoinen ennen tätä matkaa. Lisäksi koulutus toi elämääni myös ihania uusia ystäviä. Koulutuksen fasilitoijat, Anne ja Kirsi, ovat aidosti viisaita naisia, joiden läsnäolossa on tilaa jokaisen yksilön luovuudelle. Suosittelen tätä matkaa lämpimästi sinulle, joka kuulet unien kutsun ja tahdot luoda elämää sisältäsi käsin 

(Nina Nousiainen, ninanature.com)

 Luova Uniohjaaja® -koulutuksesta saa monipuolisen menetelmäpaletin luovista unimenetelmistä sekä syvällisen ymmärryksen unityöskentelyn herkkyydestä ja henkilökohtaisuudesta. Teoriatieto nivoutuu luontevaksi osaksi koulutusta, ja pieni ryhmäkoko takaa mahdollisuuden yhteisille keskusteluille ja vertaisoppimiselle. Tästä koulutuksesta sain paitsi ammatillisesti paljon, myös henkilökohtaisesti itselleni valtavasti. Suosittelen lämpimästi koulutusta niin sisällön kuin viisaiden, juurevien ja kokeneiden kouluttajienkin vuoksi jokaiselle, joka haluaa syventää omaa unisuhdettaan ja ehkä ohjata myös toisia.

(Hanna Sulander, IG: kukoistamo_hanna, FB: Kukoistamo)

UNISTA, UNIOHJAUKSESTA ja UNITIETOISUUSKIRJOITTAMISESTA voit lukea lisää näistä kirjoista:

Anne Lindholm-Kärki:

* Unet ja arkkityypit – naisen sisäiset tiennäyttäjät.

* Uni tuntee sinut. Unet voimaantumisen ja ammatillisen ohjauksen välineenä.

* Unet tienä luovuuteen. Löydä sisäinen unitaiteilijasi.

Anne Lindholm-Kärki ja Kirsi Virkkunen:

* Kirjoita totuutesi! Kirjoittaja laajenevan tietoisuuden spiraalissa.

Kouluttajat:

Kirsi Virkkunen, Uniohjaaja®, Luova Uniohjaaja® -koulutuksen luoja, Ryhmätaideterapeutti, Kirjallisuusterapiaohjaaja, Työnohjaaja STOry.

Anne Lindholm-Kärki, Kirjailija, Uniohjaaja®- ja Luova Uniohjaaja® -koulutusten luoja, Hypnoosiohjaaja, Psykoterapeutti

logo-transparent