Luova Uniohjaus

Jokainen on oman unensa asiantuntija, ja jokaisen unisymboliikka on henkilökohtaista. Unien tutkiminen onkin henkilökohtainen pysähtymisen, läsnäolon ja kuuntelemisen korkeakoulu.

Luova uniohjaus on aktiivista unennäköä, jatkuvaa dialogia uni- ja päivätietoisuuden välillä. Kun antaudumme sisäisyydelle, kiertyvät unet, intuitio ja päivän tapahtumat yhteen. Unet ohjaavat meitä ja me ohjaamme uniamme, taivutamme mieltämme syvyytemme suuntaan. Unet ohjaavat meitä, vaikka eivät ymmärryksellemme täysin avautuisikaan.

Unimaailman ja päivätodellisuuden rajavyöhyke on liukuvärjätty. Unessa siirrymme toiseen maailmaan, toiseen todellisuuteen; sinne, missä olemme totta. Uni muistaa kadonneet voimavaramme, piileskelevät vahvuutemme, todellisen luontomme. Uni näyttää meille myös tummat varjomme, se auttaa meitä hyväksymään ne ja ottamaan ne omaksi. Jollemme syö varjojamme, ne syövät meidät.

Aktiivinen unennäkö on tässä maailmassa elämistä niin, että olemme jatkuvassa kontaktissa myös siihen ”toiseen maailmaan” – maailmaan maailman takana, josta mielikuvat, näyt ja synkronismi kumpuavat ja kertovat. Unet ja päivätietoisuus eivät ole toisistaan erillisiä, ne punoutuvat toisiinsa monilla tasoilla ja ruokkivat toisiaan. Tietoiset ajatuksemme vaikuttavat syvällisesti unielämään ja unielämä vuorostaan vaikuttaa valve-elämäämme. Käyttämällä unielämän tuottamia neuvoja, ideoita, ongelmanratkaisuja, vahvistavia tunteita ja luovia luomuksia rikastutamme valve-elämäämme. Unet näyttävät meille myös kasvuhaasteemme, elämämme kompastuskivet. Vastuullinen unityöskentely kasvattaa meitä.

Aktiivinen unennäkö on elämän synkronismin kuuntelemista, tietoisena elämistä, lapsen leikkisyyden, spontaaniuden ja mielikuvituksen palauttamista osaksi omaa arkea. Aktiivinen unennäkö on asenne ja elämäntapa, pyrkimystä pois suorittavan ihmisen ahtaasta univormusta kohti leikkivän lapsen avoimuutta, läsnäoloa ja elämän äänen kuuntelemista. Aktiivinen unennäkö on heräämistä suurempaan tarinaan, se kuljettaa meidät valmiiden käsikirjoitusten tuolle puolen, poluttoman polun päähän.

 Kun päivä- ja yötietoisuutesi ovat saumattomasti yhteen punoutuneet, olet se viisas, intuitiivinen, vaistonvarainen itsesi, joka sinun on tarkoituskin olla.

Yksilöuniohjaus

Voit tilata ajan yksilöuniohjaukseen. Unennäkijä on unensa ainoa asiantuntija. Uniohjaajan rooli on oivalluttaa ja tukea, ei milloinkaan tulkita unta.

Uniohjauksessa uniohjaaja auttaa unennäkijää tutkimaan untaan tarjoamalla erilaisia kokemuksellisia menetelmiä unen symbolikielen ja viestin avaamiseen. Unien kanssa voidaan työskennellä käyttäen esim. assosiaatioita, mielikuvia, kirjoittamista, piirtämistä, maalaamista ja kahden tuolin tekniikkaa. Joskus pelkästään oman unensa puhuminen ääneen tai sen kuuleminen toisen ääneen lukemana alkaa avata näkökulmia sen merkitykseen.

Luova Uniohjaaja® -koulutus

luova-uniohjaaja-72

Olemme luoneet nykymuotoisen Luova Uniohjaaja® -koulutuksen yhdessä Anne Lindholm-Kärjen kanssa ja toteuttaneet sitä vuodesta 2016 alkaen.  Anne Lindholm-Kärjen luoma Uniohjaaja®-koulutus syntyi jo vuonna 2000.

Luova Uniohjaaja® -koulutus koostuu kahdesta moduulista, joista ensimmäinen on ns. omaunimoduuli ja toinen keskittyy ammatilliseen uniohjaamiseen.

Luova Uniohjaaja® –pätevyyden ja oikeuden nimikkeen käyttöön saa suoritettuaan molemmat moduulit hyväksytysti.

KOULUTUKSEN ENSIMMÄINEN MODUULI tarjoaa mahdollisuuden syventää suhdettasi uniin ja intuitioon. Saat yhteyden sisäisen maailmasi rikkauteen ja avaruuteen sekä mahdollisuuden ihmetellä sen viisautta ja moniulotteisuutta yhdessä muiden unista koskettuneiden kanssa. Harjoitamme aktiivista unennäköä. Aktiivinen unennäkö on yhteyttä sisäiseen ja noeettiseen tietoon: unien, mielikuvien, näkyjen ja synkronismin arvostamista ja niiden ottamista osaksi jokapäiväistä elämää. Aktiivinen unennäkö avaa portin poeettiseen tietoisuuteemme.

Meditaatio ja yhteys intuitioon ovat luovan unityöskentelyn kivijalka. Tässä ensimmäisessä moduulissa työskentelemme kokemuksellisesti yksinomaan omien unien kanssa käyttäen luovia ja intuitiivisia menetelmiä: unitietoisuuskirjoittamista, symboleja, kuvia, mielikuvia, kuvan tekemistä ja liikettä. Ne johdattavat kohti syviä ja avaria tietoisuuden tasoja. Monitaiteisuudessa on voimaa. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta luovista menetelmistä. Luovia tuotoksia ei myöskään arvioida tai arvostella, niiden tehtävänä on toimia väylänä salattuun meissä.

Ensimmäiseen moduuliin on mahdollista osallistua sitoutumatta ammatilliseen koulutukseen. Jos harkitset ammatilliseen koulutukseen osallistumista, huomioithan, että ensimmäisessä moduulissa oppimiasi unityöskentelymenetelmiä ei opeteta toisessa moduulissa uudelleen.

KOULUTUKSEN TOINEN MODUULI keskittyy ammatilliseen uniohjaamiseen ja syvennymme siinä myös arkkityyppeihin. Arkkityypit ovat psyyken synnynnäisiä mahdollisuuksia, joihin tutustumalla voi löytää varjoon jääneitä voimiaan ja vahvistaa todellista olemustaan. Arkkityypit kuljettavat unennäkijän myös kollektiivisen tiedostumattoman, elämän syvien elementtien äärelle.

Toisen moduulin aikana vahvistetaan omaa luovaa ja intuitiivista unityöskentelyä ja harjoitellaan uniohjausta sekä koulutusryhmässä että koulutuksen ulkopuolella omien asiakkaiden kanssa (1 ryhmä ja 3 yksilöasiakasta). Jokainen saa ryhmätyönohjausta asiakasharjoitteluunsa. Keskeistä on löytää oma ominaislaatunsa uniohjaajana. Moduulissa annetaan välitehtäviä ja kirjallisuutta luettavaksi. Lisäksi jokainen tekee omaan uniohjaajaksi kasvamiseensa liittyvän kirjallisen lopputyön.

Molemmissa moduuleissa annetaan välitehtäviä ja kirjallisuutta luettavaksi. Vaikka keskitymme tässä moduulissa ammatilliseen uniohjaamiseen, edellytämme jokaisen harjoittavan aktiivista unennäköä koko koulutuksen ajan. Ammatillinen uniohjaaminen edellyttää elävää yhteyttä omaan unimaailmaan.

Unista, uniohjauksesta ja unitietoisuuskirjoittamisesta voit lukea lisää näistä kirjoista: 

Anne Lindholm-Kärki:

* Unet ja arkkityypit – naisen sisäiset tiennäyttäjät.

* Uni tuntee sinut. Unet voimaantumisen ja ammatillisen ohjauksen välineenä.

* Unet tienä luovuuteen. Löydä sisäinen unitaiteilijasi.

Anne Lindholm-Kärki ja Kirsi Virkkunen:

* Kirjoita totuutesi! Kirjoittaja laajenevan tietoisuuden spiraalissa.

 

Kouluttajat:

Kirsi Virkkunen, Uniohjaaja®, Luova Uniohjaaja® -koulutuksen luoja, Ryhmätaideterapeutti, Kirjallisuusterapiaohjaaja, Työnohjaaja STOry.

Anne Lindholm-Kärki, Uniohjaaja®, Luova Uniohjaaja®-koulutuksen luoja, Psykoterapeutti, Hypnoosiohjaaja, TRO.

logo-transparent