Luova Uniohjaaja® -koulutus

Jokainen on oman unensa asiantuntija, ja jokaisen unisymboliikka on henkilökohtaista. Unien tutkiminen onkin henkilökohtainen pysähtymisen, läsnäolon ja kuuntelemisen korkeakoulu.

Luova Uniohjaaja® -koulutus on sielukas matka uniin ja elämän mysteeriin.

Uni tuntee meidät, se puhuu aina totta. Uni, kuten kaikki suuret mystikot, puhuu symbolein ja metaforin. Viisaan kieltä ei välttämättä ymmärrä järkeillen, vaan sille intuitiivisesti avautuen ja antautuen, sen äärellä viipyillen. Unet ilmaisevat meille asioita, joita päiväminä ei vielä tiedä tai ymmärrä, tai jotka se ohittaa. Ohittamalla unen viestin ohittaa oleellisen puolen itsestään. Unen syvin tehtävä on auttaa meitä kasvamaan omaksi, todeksi itseksemme.

Mystikko minussa ymmärtää uneni.

 Koulutuksessa heittäydymme prosessiin unen mysteeriä kunnioittaen. Kyse on antautumisesta unen syvyydelle ja laajuudelle ilman tietämisen ja ymmärtämisen pakkoa. Meditaatio ja yhteys intuitioon ovat luovan unityöskentelyn kivijalka. Ne luovat sisällemme tilaa nähdä mielen määritelmien tuolle puolen. Opimme luottamaan, että jokin itsessä tietää.

Intuitiomme on ohjannut meidät uudistamaan Luova Uniohjaaja® -koulutuksen.

Omaunimoduuli ja ammatillinen moduuli yhdistyvät jatkossa yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin koulutus antaa suoraan Luova Uniohjaaja® -pätevyyden ja oikeuden käyttää nimikettä.

Koulutuksen ensimmäinen kolmannes keskittyy ohjatusti luovaan ja intuitiiviseen omien unien kanssa työskentelyyn. Työskentelemme kokemuksellisesti ja monitaiteisesti käyttäen unitietoisuuskirjoittamista, symboleja, kuvia, mielikuvia, kuvan tekemistä ja liikettä. Ne johdattavat kohti syviä ja avaria tietoisuuden tasoja. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta luovista menetelmistä. Luovia tuotoksia ei myöskään arvioida tai arvostella, niiden tehtävänä on toimia väylänä salattuun meissä.

Tästä siirrytään liukuvasti kohti ohjaajuuden kysymyksiä ja harjoitteluja. Opit ohjaamaan sekä luovia uniryhmiä että tekemään yksilöuniohjauksia. Uniohjausta harjoitellaan sekä koulutusryhmässä että omalla ajalla omien asiakkaiden kanssa (1 ryhmä ja 3 yksilöohjausta). Jokainen saa ryhmätyönohjausta harjoitteluunsa. Kannustamme ja tuemme jokaista löytämään oman ominaislaatunsa uniohjaajana.

Tutustumme koulutuksessa myös arkkityyppityöskentelyyn ja tutkimme arkkityyppejä unissa. Arkkityypit kuvaavat vaistonvaraisia, kollektiivisia voimia. Ne ovat meille kaikille tuttuja myyteistä, saduista, uskonnosta, taiteesta ja unista. Kaikkialla ja kaikkina aikoina ovat ihmiselämässä toistuneet samantyyppiset kollektiiviset mallit, vaistonvaraiset tiedostumattomassa asuvat voimat, jotka aktivoituessaan avaavat näkymiä elämän mahdollisuuksiin ja kutsuvat esiin toteutumatonta meissä.

Annamme välitehtäviä ja kirjallisuutta luettavaksi. Lisäksi jokainen pitää oppimispäiväkirjaa, jonka pohjalta tehdään omaan uniohjaajaksi kasvamiseen liittyvä kirjallinen lopputyö.

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkkotapaamisten yhdistelmänä.

Unista, uniohjauksesta ja unitietoisuuskirjoittamisesta voit lukea lisää mm. näistä kirjoista: 

Anne Lindholm-Kärki:

* Unet ja arkkityypit – naisen sisäiset tiennäyttäjät.

* Uni tuntee sinut. Unet voimaantumisen ja ammatillisen ohjauksen välineenä.

* Unet tienä luovuuteen. Löydä sisäinen unitaiteilijasi.

Anne Lindholm-Kärki ja Kirsi Virkkunen:

* Kirjoita totuutesi! Kirjoittaja laajenevan tietoisuuden spiraalissa.

Kouluttajat:

Kirsi Virkkunen, Uniohjaaja®, Luova Uniohjaaja® -koulutuksen luoja, Ryhmätaideterapeutti, Kirjallisuusterapiaohjaaja, Työnohjaaja STOry.

Anne Lindholm-Kärki, Kirjailija, Uniohjaaja®- ja Luova Uniohjaaja® -koulutusten luoja, Hypnoosiohjaaja, Psykoterapeutti

logo-transparent