Ajankohtaista

RUNOJA HILJAISUUDEN SYLISSÄ -runoryhmä verkossa 12.3.2024 alkaen

RUNOJA HILJAISUUDEN SYLISSÄ –runoryhmä kokoontuu verkossa tiistaisin 12.3., 26.3., 9.4., 23.4. ja 7.5. klo 17.30 – 19.45 (5 x 2h 15 min)

”For me a pencil is holy.” – Jacqueline Suskin, poet

Elämänsä voi nähdä runon peilissä. Onpa runo toisen kirjoittama tai omasta kynästä, sillä on kyky näyttää ihminen itselleen. Runo valaisee sisimpäämme, sen varjoisiakin katveita, kun vain maltamme laskeutua sen sanoista solmittuun syliin. Se avaa väylän muistoille ja voi auttaa tavoittamaan muutoin piiloon jääviä tunteita, tunnelmia ja kokemuksia. Runolla on kyky avata poeettinen tietoisuus.

Runojen lukeminen ja kirjoittaminen vahvistavat yhteyttä itseen ja omaan elämään. Työskentely runojen kanssa on viipyilyä hiljaisen sisäisen tiedon äärellä, irti arkisen elämän hektisyydestä ja vaatimuksista, etäällä kovasanaisesta informaatiosta. Runot avaavat meille väylän tekojen ja sanojen taakse, läsnäolon tilaan, avariin maisemiin.

Tässä kirjallisuusterapeuttisessa runoryhmässä luemme valmiita runoja ja kirjoitamme omia. Iltojen aluksi laskeudumme yhteiseen hiljaisuuteen. Hiljaisuuteen asettuminen mahdollistaa parhaimmillaan todellisen kuulemisen ja herkän havainnoinnin. Annamme runojen kutsua oman äänen esiin ja seuraamme, minne runot meitä kuljettavat. Sinun ei tarvitse olla harjaantunut runoilija osallistuaksesi ryhmään, kynnys on matala ja jokainen osaa. Runoja ei arvostella eikä arvioida, mutta runojaan saa mieluusti lukea ryhmälle ääneen. 

Ryhmä kokoontuu zoomissa viitenä tiistai-iltana kahden viikon välein. Illat ovat: 12.3., 26.3., 9.4., 23.4. ja 7.5. klo 17.30 – 19.45. Ryhmän hinta on 150€ + alv 24% (=186€). Ryhmä toteutuu, kun osallistujia on vähintään viisi. Ryhmän ohjaa kirjallisuusterapiaohjaaja, ryhmätaideterapeutti, uniohjaaja® Kirsi Virkkunen (www.fenixinspiration.fi). Kirsi on toiminut Helsingin kaupungin residenssirunoilijana syksyllä 2022.

Sitovat ilmoittautumiset 4.3. mennessä Kirsille: kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi.

 

UNIMANDALA – portti syvyyteen – uniohjaajien jatkokoulutuspäivä 6.4.2024

UNIMANDALA – PORTTI SYVYYTEEN

Kuuletko uniesi syvimmän kutsun?

Sukellamme tässä kokemuksellisessa jatkokoulutuspäivässä yhdessä unimaailmaan ja virittäydymme rakentamaan omia unimandaloitamme hiljaisuudessa, kohti unien syvintä kertomaa.

Sinulla on käytössäsi erilaisia värejä, symboliesineitä ja muuta oheismateriaalia. Voit käydä hakemassa mandalaasi myös luonnonmateriaaleja lähiluonnosta.

Jatkokoulutuspäivässä on tilaa kuudelle osallistujalle. Kokoonnumme Mielenlennossa, Lauttasaaressa, lähellä metroasemaa, osoitteessa Otavantie 5.

Jatkokoulutuspäivän hinta on 120€ + alv.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ke 20.3.2024 joko Kirsille (kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi) tai Annelle (anne.lindholm-karki@kolumbus.fi)

 

KIRJALLISUUSTERAPIA HENKILÖKOHTAISEN JA OMAN AMMATILLISEN KASVUN MENETELMÄNÄ (15 op) Helsingin seudun kesäyliopistossa 23.8.2024 alkaen

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä -koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, jotka toteutetaan Helsingissä perjantaisin klo 10–17 ja lauantaisin klo 9–16. Jaksot sisältävät luentoja ja menetelmällisiä harjoituksia koulutuspäivien teemoihin liittyen. Koulutukseen liittyy myös itsenäistä työskentelyä: kaksi pohtivaa artikkelireflektiota ja loppuessee. Keskeinen työväline on oman kasvun seurantakirja.

Koulutus on ensimmäinen osa Suomen kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kolmiosaista koulutuspolkua.

Lue lisää koulutuksesta: https://hsky.fi/kurssit/terveys-ja-sosiaaliala/mieli-ja-psykologia/kirjallisuusterapia-henkilokohtaisen-ja-oman-ammatillisen-kasvun-menetelmana-15-op-2/

 

LUOVA UNIOHJAAJA® -koulutus käynnistyy 14.9.2024 lähi- ja verkkokoulutuksen yhdistelmänä

Luova Uniohjaaja® -koulutus on sielukas matka uniin ja elämän mysteeriin. 

Uni tuntee meidät, se puhuu aina totta. Uni, kuten kaikki suuret mystikot, puhuu symbolein ja metaforin. Viisaan kieltä ei välttämättä ymmärrä järkeillen, vaan sille intuitiivisesti avautuen ja antautuen, sen äärellä viipyillen. Unet ilmaisevat meille asioita, joita päiväminä ei vielä tiedä tai ymmärrä, tai jotka se ohittaa. Ohittamalla unen viestin ohittaa oleellisen puolen itsestään. Unen syvin tehtävä on auttaa meitä kasvamaan omaksi, todeksi itseksemme.

Koulutuksessa heittäydymme prosessiin unen mysteeriä kunnioittaen. Kyse on antautumisesta unen syvyydelle ja laajuudelle ilman tietämisen ja ymmärtämisen pakkoa. Meditaatio ja yhteys intuitioon ovat luovan unityöskentelyn kivijalka. Ne luovat sisällemme tilaa nähdä mielen määritelmien tuolle puolen. Opimme luottamaan sisäiseen tietoomme.

Koulutuksen ensimmäinen kolmannes keskittyy ohjatusti luovaan ja intuitiiviseen omien unien kanssa työskentelyyn. Työskentelemme kokemuksellisesti ja monitaiteisesti käyttäen unitietoisuuskirjoittamista, symboleja, kuvia, mielikuvia, kuvan tekemistä ja liikettä. Ne johdattavat kohti syviä ja avaria tietoisuuden tasoja. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta luovista menetelmistä. Luovia tuotoksia ei myöskään arvioida tai arvostella, niiden tehtävänä on toimia väylänä salattuun meissä.

Opit koulutuksessa ohjaamaan sekä luovia uniryhmiä että tekemään yksilöuniohjauksia. Luovaa uniohjausta harjoitellaan sekä koulutusryhmässä että omalla ajalla omien asiakkaiden kanssa (1 ryhmä ja 3 yksilöohjausta). Jokainen saa ryhmätyönohjausta harjoitteluunsa. Kannustamme ja tuemme jokaista löytämään oman ominaislaatunsa uniohjaajana.

Tutustumme koulutuksessa myös arkkityyppityöskentelyyn ja tutkimme arkkityyppejä unissa. Ymmärrys arkkityypeistä syventää itsetuntemusta ja avaa laajemman näkökulman uniimme ja niiden kantamaan tietoon.

Annamme välitehtäviä ja kirjallisuutta luettavaksi. Lisäksi jokainen pitää oppimispäiväkirjaa, jonka pohjalta tehdään omaan uniohjaajaksi kasvamiseen liittyvä kirjallinen lopputyö.

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkkotapaamisten yhdistelmänä seuraavasti:

2024

 • la-su 14.-15.9. lähi                           Matkaanlähtö – omat unet ja intuitio
 • la-su 28.-29.9. verkko                   Tutustuminen arkkityyppeihin ja ohjattua luovaa ja intuitiivista omaunityöskentelyä
 • la-su 19.-20.10. lähi                         Arkkityyppi- ja omaunityöskentelyä luovin ja intuitiivisin menetelmin
 • ti 5.11. verkkoilta                             Omaunityöskentely – ”mitä kuuluu omille unille?”
 • la-su 16.-17.11. verkko                     Yksilöuniohjausharjoittelut koulutusryhmässä käynnistyvät
 • la-su 30.11.-1.12. lähi                       Yksilöuniohjausharj. koulutusryhmässä jatkuvat, ryhmäohjauksiin valmistautuminen
 • la-su 14.-15.12. lähi                          Ryhmäohjausharjoittelut koulutusryhmässä käynnistyvät

2025

 • la-su 11.-12.1. lähi                           Ryhmäohjausharjoittelut koulutusryhmässä jatkuvat
 • ti 21.1. verkkoilta                           Käynnistyvien asiakasharjoittelujen tuki
 • ti 11.2. verkkoilta                          Työnohjausta asiakasharjoitteluihin
 • ti 25.2. verkkoilta                        Työnohjausta asiakasharjoitteluihin
 • pe-ilta-la 14.-15.3. verkko            Unikirjareflektiot ja selkounet (vieraileva luennoitsija)
 • ti 25.3. verkkoilta                        Työnohjausta asiakasharjoitteluihin
 • ti 8.4. verkkoilta                          Työnohjausta asiakasharjoitteluihin
 • la-su 26.-27.4. lähi                       Koulutuksen päätös – ”kun jokin päättyy, jokin alkaa”

Koulutuksen hinta:

 • early-bird -hinta 2500€ (+ alv), kun ilmoittaudut ennen 31.3.2024.
 • hinta 1.4.2024 alkaen on 2700€ (+ alv)

Koulutuksen voi halutessaan maksaa yhdessä, kahdessa tai kuukausierissä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.5.2024

Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin ilman lääkärintodistusta, peritään puolet koulutusmaksusta. Jos koulutukseen jättää tulematta, eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

Kouluttajat:

Anne Lindholm-Kärki, www.annelindholm-karki.fi, anne.lindholm-karki@kolumbus.fi, p. 040 707 8157

Kirsi Virkkunen, www.fenixinspiration.fi, kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi, p. 040 704 3655

 

SISÄISET PUUTARHAT – taide porttina voimavaroihin -koulutus jälleen Tampereella 25.1.2025 alkaen

SISÄISET PUUTARHAT – taide porttina voimavaroihin – koulutus  jo toisen kerran Tampereen kesäyliopistossa.

Aika, jossa elämme, vaatii meiltä jatkuvaa valppautta, nopeaa reagointia ja mukautumista alati vaihtuviin olosuhteisiin. Kuvitelma siitä, että vastaus arjen ongelmiin löytyy pelkkää rationaalista ajattelua hyödyntäen, on harha.

Taidelähtöinen työskentely murtaa arjen automaattiohjauksen. Taide avaa odottamattomia näkökulmia, jolloin uudet mahdollisuudet saavat tilaa näyttäytyä. Taide antaa hengähdystauon ajattelun itseään toistavasta kehästä ja mahdollisuuden laskeutua läsnäolevaan tekemisen virtaan. Parhaimmillaan syntyy taianomainen tila, jossa tekemisestä tulee olemista ja portti luovaan ei-tietämisen tilaan avautuu.

Koulutuksessa käsitellään taiteen avulla tunne- ja itsesäätelytaitoja. Kun löytyy yhteys omiin voimavaroihin sekä keinoja niiden vahvistamiseen, kyky tukea myös toisia samoissa haasteissa vahvistuu. Syvenevä itseymmärrys tukee ja selkeyttää vuorovaikutustilanteita. Taiteen keinoin on mahdollista löytää kieli ja merkitys myös sellaisille kokemuksille, joita sanat eivät tavoita. Omat asenteet ja uskomukset voivat näyttäytyä taiteen äärellä. Tulemalla niistä tietoiseksi mahdollistuvat terveemmät toimintamallit ja tietoisemmat valinnat niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työssä.

Voiko arki olla hengittävää?

Tällä taideterapiakurssilla luodaan tietoisesti tilaa pysähtyä käsillä olevaan hetkeen, omassa sisäisessä puutarhassa. Taide herättelee henkiin arjen pyörityksessä nuutuneita puoliamme. Kun uskallamme herkistyä itsellemme, voimme laskeutua taiteen kannateltavaksi ja kokea luovuuden kokonaisvaltaisen voiman. Tässä 5 päivän prosessimaisesti syventyvässä koulutuksessa saat kokemuksellisia eväitä, joita voit soveltaa sekä henkilökohtaisesti että työssäsi. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta taidemenetelmistä, uteliaisuus riittää ja jokainen osaa. Taideterapia on monitaiteista. Yhdistämme kuvantekemistä, hengitystä ja liikettä, ääntä, kirjoittamista, mielikuvia ja symbolityöskentelyä. Opitun soveltaminen käytäntöön kulkee aina kokemuksen kautta.

Kurssin käytyäsi:

– ymmärrät itsen äärelle pysähtymisen ja rauhoittumisen merkityksen hyvinvoinnille

– sinulla on keinoja laskeutua läsnäolon tilaan taiteen äärellä

– harjaannut sekä tunnistamaan että ilmaisemaan tunteitasi taiteen keinoin

– tunnistat taidemenetelmien voiman itseymmärryksen lisäämisessä ja uusien näkökulmien avaamisessa

– tunnistat taidemenetelmien tarjoaman muutosvoiman

– tunnistat luovan leikin ja voit avautua sille

Koulutus toteutetaan Tampereella yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa. Koulutuspäivät ovat seuraavat lauantait klo 10-16:

25.1. | 15.2. | 8.3.| 29.3. | 12.4.2025

Ilmoittautumiset suoraan kesäyliopistolle.

Lisätietoja: https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/9593/sisaiset-puutarhat-taide-porttina-voimavaroihin/

UNIRYHMÄ uniensa rakastajille verkossa käynnistyi 15.1.2024

Jatkamme Anne Lindholm-Kärjen kanssa kerran kuukaudessa kokoontuvan kokemuksellisen verkkouniryhmän järjestämistä. Ryhmä on kohdistettu Uniohjaajille®, Luoville Uniohjaajille® sekä Luova Uniohjaaja® -koulutuksen omaunimoduulin suorittaneille.

 Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa maanantai-iltaisin klo 17.30-19.30. Illat ovat 15.1., 12.2., 11.3., 8.4. ja 13.5.

 Ryhmän hinta on 175€ + alv 24%.

Viimeinen, sitova ilmoittautumispäivä on pe 29.12.

 Pidä unityöskentelysi aktiivisena ja vastaanota uniesi sinulle tarjoamat lahjat.

 

LUO YHTEYS SISÄISEEN TIETOOSI KIRJOITTAEN – intuitiivisen tietoisuuskirjoittamisen verkkoryhmä käynnistyi 22.1.2024

Intuitiivinen tietoisuuskirjoittaminen on pysähtymistä, hiljentymistä, katseen kääntämistä sisäänpäin ja kirjoittamista kohti omaa syvää totuutta. Parhaimmillaan tietoisuuskirjoittamisen prosessi etenee kuin spiraali kairaten itsestäänselvyyksien pintakerrosten läpi tuntemattoman äärelle.

Tietoisuuskirjoittaminen harjoittaa intuitiota ja herkistää kuulemaan sisäistä tietoa. Kuljemme meditaation avulla kohti sisimpämme hiljaisuutta kuuntelemaan intuitiotamme kirjoittaen.

Intuitiivinen tietoisuuskirjoittaminen on antautumisen taidetta – antautumista hiljaisuudelle, antautumista omalle syvyydelle. Teemme matkaa päästä sydämeen, älystä viisauteen, tekemisestä olemiseen. Illat ovat retriitinomaisia, jokainen kirjoittaa itsekseen ja itselleen, kuitenkin ryhmän kollektiivisesta voimasta ammentaen.

Ryhmä kokoontuu kuudesti, maanantai-iltaisin klo 17.30-19.00 verkossa, zoom-työkalua hyödyntäen. Illat ovat 22.1., 29.1., 5.2., 19.2., 26.2. ja 4.3.

Ryhmän hinta on 150€ + alv 24%.

Ryhmä ei sovi akuutissa kriisissä olevalle, eikä korvaa terapeuttista tukea. Jokaisen osallistujan on hyvä itse arvioida oma psyykkinen tilanteensa ja voimavaransa osallistua tähän ryhmään, joka painottuu yksin hiljaisuudessa kirjoittamiseen.

Viimeinen, sitova ilmoittautumispäivä on pe 12.1.2024. Kyselyt ja ilmoittautumiset osoitteeseen: kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi

Ohjaamme ryhmää yhdessä Anne Lindholm-Kärjen kanssa (www.annelindholm-karki.fi)

 

LUOVA UNIOHJAAJA® -koulutuksen ammatillinen moduuli käynnistyi 16.9.2023

Intuitiomme on ohjannut meidät uudistamaan Luova Uniohjaaja® -koulutuksen.

Jatkossa omaunimoduuli ja ammatillinen moduuli yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Järjestämme syyskuusta 2023 alkaen viimeistä kertaa erillisen ammatillisen moduulin, joka antaa ensimmäisen moduulin hyväksytysti suorittaneille Luova Uniohjaaja® –pätevyyden ja oikeuden nimikkeen käyttöön.

Toisen moduulin koulutuspäivät:

 • la-su 16.-17.9.2023 (lähi) – matkaanlähtö ja perusteiden kertaus, ohjattua unityöskentelyä
 • pe-ilta 13.10. ja la-su 14.-15.10. (verkko) – ohjattua unityöskentelyä, yksilöuniharjoittelut alkavat
 • la-su 4.-5.11. (lähi) – arkkityyppityöskentelyä
 • pe-ilta 17.11. ja la 18.11. (verkko) – haasteelliset tilanteet uniohjauksessa, verkossa ohjaaminen, yksilöuniharjoittelut jatkuvat
 • la-su 9.-10.12. (lähi) – ryhmänohjausharjoittelut (”etsin omaa luontoani uniohjaajana”)
 • ke-ilta 10.1.2024 (verkko) – kysymyksiä ja näkökulmia ennen asiakasharjoittelujen aloittamista
 • la-su 17.-18.2. (verkko) – työnohjausta asiakasharjoitteluihin, selkouniluento (Olli Erjanti)
 • la 9.3. (verkko) – työnohjausta asiakasharjoitteluihin
 • la-su 23.-24.3. (lähi) – liikkeellinen unityöskentely (Sari Marin), ”kun jokin päättyy, jokin alkaa”

Toisen moduulin hinta on 2150 € + alv 24%.

Kouluttajat:

Anne Lindholm-Kärki, www.annelindholm-karki.fi, p. 040 707 8157

Kirsi Virkkunen, www.fenixinspiration.fi, p. 040 704 3655

Lisäksi:

 • selkouniluennon tulee pitämään FM Olli Erjanti
 • liikkeeseen keskittyvän unipäivän tulee ohjaamaan Sari Marin, Luova Uniohjaaja®, tanssi-liiketerapeutti, luontoterapeutti, sosionomi (AMK). (https://www.sarimarintanssi-liiketerapeutti.com)

Mikäli et pysty osallistumaan tähän ammatilliseen moduuliin, mutta olet suorittanut omaunimoduulin ja haluat valmistua Luovaksi Uniohjaajaksi®, teemme sinulle sovelletun ratkaisun ammatillisen osuuden suorittamiseen osana uutta yhdistelmäkoulutusta.