Ajankohtaista

TAIDE PORTTINA VOIMAVAROIHIN – taideterapeuttinen kesäkurssi 12.-16.6.2023 Helsingissä

Tämä taideterapeuttinen kesäkurssi järjestetään yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa.

Voiko arki olla hengittävää?

Taidelähtöinen työskentely murtaa arjen automaattiohjauksen. Taide avaa odottamattomia näkökulmia, jolloin uudet mahdollisuudet saavat tilaa näyttäytyä. Taide antaa hengähdystauon ajattelun itseään toistavasta kehästä ja mahdollisuuden laskeutua läsnäolevaan tekemisen virtaan. Parhaimmillaan syntyy taianomainen tila, jossa tekemisestä tulee olemista ja portti luovaan ei-tietämisen tilaan avautuu.

Tällä taideterapiakurssilla luodaan tietoisesti tilaa pysähtyä käsillä olevaan hetkeen. Taide herättelee henkiin arjen pyörityksessä nuutuneita puoliamme. Kun uskallamme herkistyä itsellemme, voimme laskeutua taiteen kannateltavaksi ja kokea luovuuden kokonaisvaltaisen voiman.

Tässä 5 päivän prosessimaisesti syventyvässä koulutuksessa saat kokemuksellisia eväitä, joita voit soveltaa sekä henkilökohtaisesti että työssäsi. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta taidemenetelmistä, uteliaisuus riittää ja jokainen osaa. Taideterapia on monitaiteista. Yhdistämme kuvantekemistä, hengitystä ja liikettä, ääntä, kirjoittamista, mielikuvia ja symbolityöskentelyä.

Taideterapeuttinen kesäkurssi järjestetään ma-pe 12.-16.6.2023 klo 10-16 Helsingin seudun kesäyliopiston tiloissa Vilhonvuorenkadulla, Sörnäisissä. Kouluttajakumppaninani toimii ryhmätaideterapeutti Laura Petterson, www.sielunpuu.com.

Ilmoittautumiset suoraan kesäyliopistolle 7.6.2023 mennessä: Helsingin seudun kesäyliopisto

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) Helsingissä 25.8.2023 alkaen

Koulutus on avointa, kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille tarkoitettua koulutusta eikä se edellytä aiempia tietoja kirjallisuusterapiasta. Tämä koulutus sopii erityisesti sinulle, joka haluat lisätä voimavarojasi ja itsetuntemustasi kirjoittamisen ja lukemisen avulla.  

Koulutus muodostaa Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kirjallisuusterapian kolmivaiheisen koulutuspolun ensimmäisen vaiheen (15 op). Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua II-vaiheen koulutukseen.  

Lisätietoa koulutuksesta Helsingin seudun kesäyliopiston sivuilta: Helsingin seudun kesäyliopisto.

Ilmoittautumiset kesäyliopistolle 17.8. mennessä.

Lue lisää Suomen Kirjallisuusterapiayhdistyksen koulutuspolusta yhdistyksen sivuilta: Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys

 

SISÄISET PUUTARHAT – taide porttina voimavaroihin -koulutus Tampereella 9.9.2023 alkaen

SISÄISET PUUTARHAT – taide porttina voimavaroihin

Aika, jossa elämme, vaatii meiltä jatkuvaa valppautta, nopeaa reagointia ja mukautumista alati vaihtuviin olosuhteisiin. Kuvitelma siitä, että vastaus arjen ongelmiin löytyy pelkkää rationaalista ajattelua hyödyntäen, on harha.  

Taidelähtöinen työskentely murtaa arjen automaattiohjauksen. Taide avaa odottamattomia näkökulmia, jolloin uudet mahdollisuudet saavat tilaa näyttäytyä. Taide antaa hengähdystauon ajattelun itseään toistavasta kehästä ja mahdollisuuden laskeutua läsnäolevaan tekemisen virtaan. Parhaimmillaan syntyy taianomainen tila, jossa tekemisestä tulee olemista ja portti luovaan ei-tietämisen tilaan avautuu.

Koulutuksessa käsitellään taiteen avulla tunne- ja itsesäätelytaitoja. Kun löytyy yhteys omiin voimavaroihin sekä keinoja niiden vahvistamiseen, kyky tukea myös toisia samoissa haasteissa vahvistuu. Syvenevä itseymmärrys tukee ja selkeyttää vuorovaikutustilanteita. Taiteen keinoin on mahdollista löytää kieli ja merkitys myös sellaisille kokemuksille, joita sanat eivät tavoita. Omat asenteet ja uskomukset voivat näyttäytyä taiteen äärellä. Tulemalla niistä tietoiseksi mahdollistuvat terveemmät toimintamallit ja tietoisemmat valinnat niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työssä. 

Voiko arki olla hengittävää?

Tällä taideterapiakurssilla luodaan tietoisesti tilaa pysähtyä käsillä olevaan hetkeen, omassa sisäisessä puutarhassa. Taide herättelee henkiin arjen pyörityksessä nuutuneita puoliamme. Kun uskallamme herkistyä itsellemme, voimme laskeutua taiteen kannateltavaksi ja kokea luovuuden kokonaisvaltaisen voiman. Tässä 5 päivän prosessimaisesti syventyvässä koulutuksessa saat kokemuksellisia eväitä, joita voit soveltaa sekä henkilökohtaisesti että työssäsi. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta taidemenetelmistä, uteliaisuus riittää ja jokainen osaa. Taideterapia on monitaiteista. Yhdistämme kuvantekemistä, hengitystä ja liikettä, ääntä, kirjoittamista, mielikuvia ja symbolityöskentelyä. Opitun soveltaminen käytäntöön kulkee aina kokemuksen kautta.

Koulutus toteutetaan Tampereella yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa. Koulutuspäivät ovat seuraavat lauantait klo 10-16: 9.9., 30.9., 21.10., 11.11. ja 2.12.2023. Ilmoittautumiset suoraan kesäyliopistolle 10.8.2023 mennessä.

Lisätietoja: Tampereen kesäyliopisto – Sisäiset puutarhat

 

VOIMAA TYÖHÖN, VOIMAA ELÄMÄÄN – taideperustainen työnohjausryhmä SnellmanEDUSSA Kuopiossa 12.9.2023 alkaen

Tähän taideperustaisen työnohjauksen ryhmään voit tulla pysähtymään ja rauhoittumaan, hellittämään arkirutiineista ja tutkimaan työhösi liittyviä kysymyksiä etäämmältä taiteen keinoin. Parhaimmillaan taideperustainen työskentely vie meidät mielikuvituksemme äärelle, ei-tietämisen tilaan, joka auttaa meitä katsomaan asioita uusista näkökulmista ja toimimaan uusilla tavoilla.

Taideperustaisen työnohjauksen tavoitteena on tukea työssä jaksamista, vahvistaa voimavaroja ja palautumista, edistää uudistumista. Käytämme luovia menetelmiä monipuolisesti: kirjoittamista, kuvan tekemistä, symbolityöskentelyä, liikettä, mielikuvia. Emme ainoastaan tutki syntyneitä taidetöitä, vaan myös tekemisen prosessia.

Mitään ei tarvitse osata, taidetöitä ei arvioida tai arvostella eikä tavoitteena ole taiteellinen harjaantuneisuus. Kun antaa taidetyöskentelylle mahdollisuuden, se voi nostaa esiin toistuvia toimintamallejamme, asenteitamme ja uskomuksiamme, ja siten oivalluttaa meitä ymmärtämään paremmin tarpeitamme ja käyttäytymistämme.

Taide toimii porttina sisäänpäin ja ikkunana uusiin näkymiin.

Ryhmä kokoontuu tiistaisin 12.9., 26.9., 10.10., 24.10 ja 7.11. klo 17-19.30.

Lue lisää SnellmanEDUn sivuilta ja ilmoittaudu suoraan sinne: https://snellmanedu.fi/tuote/voimaa-tyohon-voimaa-elamaan/

 

SISÄISET PUUTARHAT – taide porttina voimavaroihin -verkkokurssi 13.9.2023 alkaen

Taidelähtöinen työskentely murtaa arjen automaattiohjauksen. Taide avaa odottamattomia näkökulmia, jolloin uudet mahdollisuudet saavat tilaa näyttäytyä. Taide antaa hengähdystauon ajattelun itseään toistavasta kehästä ja mahdollisuuden laskeutua läsnäolevaan tekemisen virtaan. Parhaimmillaan syntyy taianomainen tila, jossa tekemisestä tulee olemista ja portti luovaan ei-tietämisen tilaan avautuu.

Tässä Sisäiset puutarhat -verkkoryhmässä luodaan tietoisesti tilaa pysähtyä käsillä olevaan hetkeen ryhmän kannattelussa. Voit laskeutua omaan turvalliseen tilaasi omassa sisäisessä rytmissäsi ja osallistua omia tarpeitasi kuunnellen. Luova työskentely herättelee henkiin arjen pyörityksessä nuutuneita puoliamme. Kun uskallamme herkistyä itsellemme, voimme kokea luovuuden kokonaisvaltaisen voiman. Saat kokemuksellisia eväitä, joita voit hyödyntää omassa elämässäsi kurssin aikana ja sen jälkeen. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta taidemenetelmistä, uteliaisuus riittää ja jokainen osaa. Syntynyttä taidetta ei arvostella tai arvioida, vaan se kohdataan arvostavasti ja kiinnostuksella.

Taideterapia on monitaiteista. Yhdistämme kuvantekemistä, hengitystä ja liikettä, ääntä, kirjoittamista ja mielikuvia. Ryhmää varten tarvitset vain muutamia yksinkertaisia taidetarvikkeita, joista saat listan ennen ryhmän alkua.

Ryhmä on avoin kaikille, jotka haluavat vahvistaa itsetuntemustaan ja kokevat tarvetta pysähtyä ja lisätä levollisuutta elämässään. Tätä ryhmää ei suositella, jos olet keskellä akuuttia elämänkriisiä.

Kokoonnumme Zoomissa viitenä keskiviikkoiltana klo 17.30-19.45. Illat ovat: 13.9., 27.9., 11.10., 25.10. ja 8.11.

Verkkokurssi järjestetään yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa. Kouluttajakumppaninani toimii ryhmätaideterapeutti Laura Petterson (www.sielunpuu.com).

Ilmoittautumiset 30.8.2023 mennessä suoraan Hämeen kesäyliopistoon.

 

 

LUOVA UNIOHJAAJA® -koulutuksen ammatillinen moduuli käynnistyy 16.9.2023

Intuitiomme on ohjannut meidät uudistamaan Luova Uniohjaaja® -koulutuksen.

Jatkossa omaunimoduuli ja ammatillinen moduuli yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Järjestämme syyskuusta 2023 alkaen viimeistä kertaa erillisen ammatillisen moduulin, joka antaa ensimmäisen moduulin hyväksytysti suorittaneille Luova Uniohjaaja® –pätevyyden ja oikeuden nimikkeen käyttöön.

Tämän ammatillisen moduulin myötä opit ohjaamaan sekä luovia uniryhmiä että tekemään yksilöuniohjauksia. Koulutuksessa vahvistetaan kokemuksellisesti omaa luovaa ja intuitiivista unityöskentelyä ja harjoitellaan uniohjausta sekä koulutusryhmässä että koulutuksen ulkopuolella omien asiakkaiden kanssa (1 ryhmä ja 3 yksilöohjausta). Jokainen saa ryhmätyönohjausta harjoitteluunsa.

Moduulissa tutustutaan myös arkkityyppityöskentelyyn ja arkkityypit kulkevat mukana läpi koko moduulin. Koulutus rohkaisee intuitiiviseen ja luovaan työotteeseen. Keskeistä on vapaus löytää oma ominaislaatunsa uniohjaajana. Moduulissa annetaan välitehtäviä ja kirjallisuutta luettavaksi. Lisäksi jokainen pitää oppimispäiväkirjaa, jonka pohjalta tehdään omaan uniohjaajaksi kasvamiseen liittyvä kirjallinen lopputyö.

Toisen moduulin koulutuspäivät:

 • la-su 16.-17.9.2023 (lähi) – matkaanlähtö ja perusteiden kertaus, ohjattua unityöskentelyä
 • pe-ilta 13.10. ja la-su 14.-15.10. (verkko) – ohjattua unityöskentelyä, yksilöuniharjoittelut alkavat
 • la-su 4.-5.11. (lähi) – arkkityyppityöskentelyä
 • pe-ilta 17.11. ja la 18.11. (verkko) – haasteelliset tilanteet uniohjauksessa, verkossa ohjaaminen, yksilöuniharjoittelut jatkuvat
 • la-su 9.-10.12. (lähi) – ryhmänohjausharjoittelut (”etsin omaa luontoani uniohjaajana”)
 • ke-ilta 10.1.2024 (verkko) – kysymyksiä ja näkökulmia ennen asiakasharjoittelujen aloittamista
 • la-su 17.-18.2. (verkko) – työnohjausta asiakasharjoitteluihin, selkouniluento (Olli Erjanti)
 • la 9.3. (verkko) – työnohjausta asiakasharjoitteluihin
 • la-su 23.-24.3. (lähi) – liikkeellinen unityöskentely (Sari Marin), ”kun jokin päättyy, jokin alkaa”

Toisen moduulin hinta on 2150 € + alv 24%.

Moduulin voi halutessaan maksaa yhdessä, kahdessa tai kuukausierissä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on ke 31.5.2023.

Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta, eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

Kouluttajat:

Anne Lindholm-Kärki, www.annelindholm-karki.fi, p. 040 707 8157

Kirsi Virkkunen, www.fenixinspiration.fi, p. 040 704 3655

Lisäksi:

 • selkouniluennon tulee pitämään FM Olli Erjanti
 • liikkeeseen keskittyvän unipäivän tulee ohjaamaan Sari Marin, Luova Uniohjaaja®, tanssi-liiketerapeutti, luontoterapeutti, sosionomi (AMK). (https://www.sarimarintanssi-liiketerapeutti.com)

Mikäli et pysty osallistumaan tähän ammatilliseen moduuliin, mutta olet suorittanut omaunimoduulin ja haluat valmistua Luovaksi Uniohjaajaksi®, teemme sinulle sovelletun ratkaisun ammatillisen osuuden suorittamiseen osana uutta yhdistelmäkoulutusta.

 

ANTAUDU UNIESI SYVYYDELLE -uniryhmä verkossa 19.9.2023 alkaen

Tässä intuitiivisessa ja luovassa uniryhmässä teemme sekä mielikuvamatkoja uniin että lähestymme unia liikkeen ja kuvallisen työskentelyn moniaistisin keinoin. Työskentelyyn liittyy aina oleellisesti kirjoittaminen. Kirjoittaminen antaa kokemukselle sanat kairaten matkaa syvempään tietoisuuteen ja unen kantaman tiedon ymmärtämiseen.

Mielikuvamatka uneen on yksi tietoisen unennäön muodoista. Mielikuvassa unta voi esimerkiksi muuttaa, sen tunnelmaa voi vahvistaa, johonkin unen symboliin voi tutustua syvemmin tai vaikkapa jatkaa kesken jäänyttä unta. Mielikuvilla on sisäisyyttä muuttava voima.

Liikkeen ja kuvallisen unityöskentelyn ytimessä on luovaan ja vapaaseen tilaan antautuminen. Avaudumme sille, mitä alitajunnasta nousee ja ilmaisemme sitä liikkein, värein ja muodoin. Luova työskentely avaa uuden, avaramman ikkunan uneen.

Työskentely on intuitiivista, luovaa ja kokemuksellista, ei älyllisesti unen sisältöä analysoivaa. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta ryhmässä käytettävistä menetelmistä, kiinnostus ja halu heittäytyä riittävät.

Kokoonnumme Zoomissa kuutena tiistai-iltana klo 17.15-19.30. Iltoja ei nauhoiteta. Illat ovat: 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11. ja 28.11.

Uniryhmä toteutetaan yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa. Ohjaamme ryhmää yhdessä Anne Lindholm-Kärjen kanssa (www.annelindholm-karki.fi).

Lisätietoa saat meiltä ohjaajilta, ilmoittautumiset suoraan Hämeen kesäyliopistoon: www.hameenkesayliopisto.fi/koulutus/4538

 

UNISTA ITSETUNTEMUSTA JA ELÄMÄNVOIMAA -viikonloppu Iisalmessa (SnellmanEDU), 23.-24.9.2023

Unet näyttävät meille meidät itsemme, symbolikielellä, rehellisesti. Ne yrittävät ilmaista meille jotakin, mitä päiväminä ei vielä tiedä tai ymmärrä, tai minkä se ohittaa. Unien peiliin heijastuvat mennyt, tämä hetki ja aavistus tulevasta. Unet johdattavat meitä kohti sitä, mitä syvimmiltämme olemme.

Unien kanssa työskentely syventää itsetuntemusta, vahvistaa luovuutta ja edistää sisäistä kasvua. Unet kertovat ainutlaatuisin, usein symbolisin, kuvin tunteistamme, tarpeistamme, peloistamme ja toiveistamme. Ennen kaikkea unet kertovat voimavaroista ja mahdollisuuksista, jotka ovat vielä näkymättömissä tietoiselle mielelle. Yö yöltä unet viitoittavat tietä ja elävöittävät meitä.

Työskentelemme tässä univiikonlopussa luovin menetelmin: kirjoitamme, käytämme kuvia, mielikuvia ja symboliesineitä. Jokainen on omien uniensa ainoa asiantuntija, emme siis tulkitse toisten unia.

Kokoonnumme Iisalmen kulttuurikeskuksella lauantaina ja sunnuntaina klo 10-17. Tarvitset mukaasi vain ylöskirjoitettuja uniasi, työskentelytarvikkeet saat paikan päällä. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset suoraan SnellmanEDUun: https://snellmanedu.fi/tuote/unista-itsetuntemusta-ja-elamanvoimaa/