Kirjallisuusterapia ja tietoisuuskirjoittaminen

KIRJALLISUUSTERAPIA

Sanoilla on voimaa.

Kirjallisuusterapia eli sanataideterapia, runoterapia, lukemisterapia (rakkaalla lapsella on monta nimeä) on vuorovaikutteinen prosessi. Siinä syntyy vuorovaikutus itseen, vuorovaikutus terapeuttiseen materiaaliin, joka voi olla itse tuotettua tai valmista (esim. runoja, laulunsanoja, satuja, novelleja, lehtileikkeitä, valokuvia tai vaikka elokuvia) sekä vuorovaikutus ohjaajaan ja ryhmään, silloin kun työskentely tapahtuu ryhmässä. Kirjallisen aineiston avulla voi tutkia ajatuksiaan, tunteitaan ja toimintaansa sekä muistoja, unia, unelmia, kaipauksia – kohdata itsensä ja elämänsä, peilata kokemuksiaan teksteihin, reflektoida, oivaltaa, luoda uutta. Kirjoittaminen ja lukeminen voivat parhaimmillaan olla meditaatiota, intensiivistä läsnäoloa ja rikastavaa avautumista – etsimistä ja löytämistä, todistamista ja yllättymistä, koskettumista ja sisäistä liikettä.

Kirjallisuusterapian tavoitteena on auttaa ihmistä tutustumaan itseensä syvemmin, löytämään voimavaroja, kehittämään itseilmaisuaan, ja vaikka tavoitteena onkin muutos, myös elämään luovemmin niiden asioiden kanssa, joita ei voi muuttaa. Kirjallisuusterapia voi myös avata poeettista tietoisuuttamme. Se auttaa meitä pysähtymään nyt-hetkeen ja voi siten rikastaa kokemusmaailmaamme. Kirjoittaminen ja lukeminen tarjoavat tunteille ja tarpeille ulospääsyväylän, näkyväksi tulemisen mahdollisuuden. Joskus elämän tärkeimmät asiat lymyilevät sen ulkoreunoilla, marginaaleissa. Kirjallisuusterapian keinoin voimme tuoda marginaalitkin tietoisuuteemme.

Järjestän kirjallisuusterapeuttisia kasvuryhmiä, runopajoja sekä muita itsetuntemusta ja voimavaroja vahvistavia tarinallisia työpajoja. Olen kouluttajana ja työnohjaajana mukana Kirjallisuusterapiakoulutuksen 1. ja 2. osioissa.

Tarjoan myös kirjallisuusterapian keinoja hyödyntävää yksilöohjausta.

Kirjoittamisen avaava, oivalluttava ja eheyttävä voima on vahva.

Olen Suomen kirjallisuusterapia ry:n hallituksen jäsen.

TIETOISUUSKIRJOITTAMINEN

Tietoisuuskirjoittamin16C9BD86-26FA-4ED1-ABE5-8797BB98D18Aen on henkisen kasvun ja intuition harjoittamisen menetelmä. Tietoisuuskirjoittamisessa kuljemme meditaation avulla kohti hiljaista sisäistä tilaa, josta käsin asetumme kuuntelemaan intuitiotamme kirjoittaen.

Intuitiivinen tietoisuuskirjoittaminen on antautumisen taidetta – antautumista hiljaisuudelle ja syvyydelle. Se on luottamusta siihen, että jokin minussa tietää. Antautumalla pääsee vapaaksi mielen vallasta, saa yhteyden intuitioon ja noeettiseen tietoon ja voi kuulla sen, mitä elämä juuri nyt haluaa kertoa. Kirjoittaja tekee matkaa päästä sydämeen, älystä viisauteen, tekemisestä olemiseen. Hän on vastaanottaja, päästää irti halustaan hallita ja antautuu kuuntelemaan, luottamaan siihen, että kynä tietää, mitä se kirjoittaa. Irrottaessaan kontrollista kirjoittaja sallii mysteerin astua esiin.

Tietoisuuskirjoittaminen auttaa katsomaan korkeammalta ja näkemään yhteyksiä ja merkityksiä. Se auttaa myös katsomaan kohti omia varjoja ja pimentoja, ja ottamaan ne omaksi. Se herättelee luovuuttamme ja elävöittää meidät. Tietoisuuskirjoittaminen näyttää etenevän spiraalimaisena prosessina, joka luo syvän yhteyden itseen ja itsen yli. Se avaa portin olemisen tilaan. Olemisen tila on pyhä tila, jossa voi kokea tyyneyden, vapauden ja syvän levon. Olemisen tilassa olemme kaikki yhtä.

Järjestämme säännöllisesti tietoisuuskirjoittamisen ryhmiä ja harjoittamista tukevia jatkoryhmiä menetelmään jo tutustuneille. Järjestämme myös retriittejä tietoisuuskirjoittajille.

Tarjoan tietoisuuskirjoittamista myös yksilöohjauksena.

Kirjoitan_3459

UNITIETOISUUSKIRJOITTAMINEN

Tietoisuuskirjoittaja voi hyödyntää sisäisellä tutkimusmatkallaan myös uniaan. Unet ovat syviä viestejä itseltä itselle. Tällöin puhumme unitietoisuuskirjoittamisesta. Uniemme syvin tehtävä on auttaa meitä elämään aidosta itsestämme käsin ja käyttämään elämältä saamaamme potentiaalia. Tietoisuus- ja unitietoisuuskirjoittaminen ovat menetelmiä yhteyden luomiseen kohti sekä henkilökohtaista että kollektiivista viisautta.

Koko elämä punoutuu uniimme. Nämä monitasoiset, absurditkin jokaöiset taideteokset tarjoavat kirjoittamiselle liikkeellepanevia 
voimia ja luovuuden sytykkeitä. Voimme kirjoittaa uniemme innoittamina intuitiivisesti, mutta myös runoja, tarinoita ja dialogia autenttisen itsemme kanssa – unet ja niistä kirjoittaminen ohjaavat meidät sisäisen tiedon ja uutta luovan viisauden äärelle.

Unista kirjoittaminen on silta sisäisestä viisaudesta luovaan ilmaisuun.