KIRJALLISUUSTERAPIA HENKILÖKOHTAISEN JA OMAN AMMATILLISEN KASVUN MENETELMÄNÄ (15 op) Helsingin seudun kesäyliopistossa 23.8.2024 alkaen

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä -koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, jotka toteutetaan Helsingissä perjantaisin klo 10–17 ja lauantaisin klo 9–16. Jaksot sisältävät luentoja ja menetelmällisiä harjoituksia koulutuspäivien teemoihin liittyen. Koulutukseen liittyy myös itsenäistä työskentelyä: kaksi pohtivaa artikkelireflektiota ja loppuessee. Keskeinen työväline on oman kasvun seurantakirja.

Koulutus on ensimmäinen osa Suomen kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kolmiosaista koulutuspolkua.

Lue lisää koulutuksesta: https://hsky.fi/kurssit/terveys-ja-sosiaaliala/mieli-ja-psykologia/kirjallisuusterapia-henkilokohtaisen-ja-oman-ammatillisen-kasvun-menetelmana-15-op-2/