VOIMAA TYÖHÖN, VOIMAA ELÄMÄÄN – taideperustainen työnohjausryhmä SnellmanEDUSSA Kuopiossa 12.9.2023 alkaen

Tähän taideperustaisen työnohjauksen ryhmään voit tulla pysähtymään ja rauhoittumaan, hellittämään arkirutiineista ja tutkimaan työhösi liittyviä kysymyksiä etäämmältä taiteen keinoin. Parhaimmillaan taideperustainen työskentely vie meidät mielikuvituksemme äärelle, ei-tietämisen tilaan, joka auttaa meitä katsomaan asioita uusista näkökulmista ja toimimaan uusilla tavoilla.

Taideperustaisen työnohjauksen tavoitteena on tukea työssä jaksamista, vahvistaa voimavaroja ja palautumista, edistää uudistumista. Käytämme luovia menetelmiä monipuolisesti: kirjoittamista, kuvan tekemistä, symbolityöskentelyä, liikettä, mielikuvia. Emme ainoastaan tutki syntyneitä taidetöitä, vaan myös tekemisen prosessia.

Mitään ei tarvitse osata, taidetöitä ei arvioida tai arvostella eikä tavoitteena ole taiteellinen harjaantuneisuus. Kun antaa taidetyöskentelylle mahdollisuuden, se voi nostaa esiin toistuvia toimintamallejamme, asenteitamme ja uskomuksiamme, ja siten oivalluttaa meitä ymmärtämään paremmin tarpeitamme ja käyttäytymistämme.

Taide toimii porttina sisäänpäin ja ikkunana uusiin näkymiin.

Ryhmä kokoontuu tiistaisin 12.9., 26.9., 10.10., 24.10 ja 7.11. klo 17-19.30.

Lue lisää SnellmanEDUn sivuilta ja ilmoittaudu suoraan sinne: https://snellmanedu.fi/tuote/voimaa-tyohon-voimaa-elamaan/